РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 101 до 116 от общо 116
учебно пособие Mihailov N., I. Stoyanov, B. Evstatiev, K. Gabrovska, I. Evstatiev, D. Kiryakov. Advanced technical measurements in agricultural engineering. Handbook of Laboratory exercises. Ruse, University of Ruse, 2005, pp. 50, ISBN 00.
учебно пособие Андонов К., К.Мартев, Н.Евстатиева, К.Коев, Б.Евстатиев. Mоделиране и обследване за енергийна ефективност на процеси и уредби. Методични указания за провеждане на експериментални изследвания. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 36, ISBN 978-954-8467-14-8.
учебно пособие Армянов Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Б. Евстатиев. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 78, ISBN 978-954-712-589-6.
учебно пособие Евстатиев Б., Д. Киряков. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Академично издателство на "Русенски университет", 2019, стр. 44, ISBN 978-954-712-780-7.
учебно пособие Рашков Г., Б. Евстатиев. Web-базирано учебно пособие по Електротехника и електроника - практически упражнения. Русе, РУ, 2013, ISBN няма.
други трудове Евстатиев Б. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВЪДНИ СГРАДИ ЗА БРОЙЛЕРИ, Автореферат, 2009, стр. 36
други трудове Евстатиев Б. РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОКЛИМАТА В ПТИЦЕВЪДНИ СГРАДИ ЗА БРОЙЛЕРИ, Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор", 2009, стр. 155
патенти и др. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, И. Григоров, Л. Михайлов, П. Пенев. TovaroviGrafici.exe – Компютърна програма, Сертификат за защитени авторски права, No 05.07.2016-4,2016.
патенти и др. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова. "Нетни икономии" на енергия от атмосферния въздух и слънчевата радиация при сушене и съхранение на продукция, зареждане на електромобили, Сертификат за защитени авторски права, No 07.07.2016,2016.
патенти и др. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, А. Новакова, К. Габровска-Евстатиева. Автоматизирана система за управление на нетните приходи от възобновяеми енергийни източници, Сертификат за защитени авторски права, No 06.07.2016,2016.
патенти и др. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, К. Ениманев. Компютърна програма за оптимизация на изолацията на сгради с аерация VENTS 1.0, Сертификат за защитени авторски права, No 08.07.2016,2016.
патенти и др. Андонов К., О. Динолов, Б. Евстатиев. Система RelCons v.1.0 за изследване на енергийната ефективност на групирани електрически консуматори, Сертификат за защитени авторски права, No 12112012,2012.
патенти и др. Андонов К., О. Динолов, Б. Евстатиев. Система EffSyst v.1.0 за автоматизация на инженерния труд при експериментални изследвания на електрически задвижвания, Сертификат защитени авторски права, No 15022012,2012.
патенти и др. Евстатиев Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева и др. Устройство за производство на електроенергия, пара и студ от възобновяеми източници на енергия, Положително решение за издаване на патент 13.04.2018г. Регистров, No 111173,2018.
патенти и др. Евстатиев Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева, В. Георгиев и др. Хибридна инсталация за производство на електроенергия с използване на втечнен въздух., положително решение за издаване на патент от 11.10.2018, рег. номер, No 111431,2018.
патенти и др. Евстатиев, Б., И. Евстатиев, Н. Евстатиева и др. Хладилен контейнер за селскостопанска продукция., Положително решение за издаване на патент 02.05.2018г. Регистров, No 111302,2018.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.