РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 101 до 109 от общо 109
доклад Томов Вл., К. Караджов, Н. Василева. Програмен продукт за определяне опасностите при изтичане на горими вещества от технологични апарати. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 1, Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина. Ремонт и надеждност. Топлотехника, хидро и пневмотехника. Екология и опазване , Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 328-333, ISBN 1311-3321.
доклад Томов Вл., Н. Василева. Концепция за обучение на студентите от специалност Екология и техника за опазване на околната среда в Русенски университет. В: Доклади от Първа научно-приложна конференция с международно участие “Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят”, 16-17 септември, Управление и образование, том 1, кн. 1, Бургас, 2005, стр. 42-45, ISBN 1312-6121.
доклад Томов Вл., Н. Василева, Д. Драголов. Състояние и проблеми по поддържането в изправност на хидротехническите съоръжения във Великотърновска територия. В: Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, том 44, серия 1, Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина. Ремонт и надеждност. Топлотехника, хидро и пневмотехника. Екология и опазване , Русе, РУ “Ангел Кънчев”, 2005, стр. 313-316, ISBN 1311-3321.
учебник Нецов С., Н. Василева, М. Механджиев. Процеси и апарати в биотехнологията и химичната технология І и ІІ част. Разград, ИХТБТ - Разград, 1989, стр. 800, ISBN -.
учебник Томов Вл., Н. Василева. Технологии за пречистване, книга първа (Пречистване на отпадъчни води). РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 391, ISBN 954-712-285-1.
учебник Томов Вл., Н. Панчев, Др. Драголов, Б. Ангелов, Б. Георгиев, Р. Григоров, Н. Василева. Аварийно-спасителни технологии. РУ “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2005, стр. 351, ISBN 954-712-275-4.
учебно пособие Мънев П., Н. Василева. Реагентно стопанство – ръководство за упражнения. РУ, Издателска база при Русенски университет „Ангел Кънчев", 2011, стр. 84, ISBN 978-954-712-507-0.
учебно пособие Нецов С., Н. Василева. Ръководство за лабораторни упражнения по процеси и апарати в биотехнологията и химичната технология. Разград, ИХТБТ - Разград,, 1996, стр. 57, ISBN -.
други трудове Василева, Н. Имобилизация на глюкозооксидаза върху полимерни мембранни матрици, Дисертационен труд, 1996, стр. 122
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.