РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 101 до 118 от общо 118
доклад Радева Р., П. Данев. Избор на пробно тяло и определяне на обема на маслото за закаляване при изследване на охлаждащата му способност във вакуум. В: Трудове на научна сесия на РУ “А. Кънчев, Русе, 2002
доклад Стойков С., Е. Маринов, П. Данев и др. Хромови покрития на бутала. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
доклад Стойков С., П. Данев. Изследване окислително-възстановителния потенциал на хлоридни електролити за пожелезняване. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХVІ, сер. 3, Русе, 1984
доклад Стойков С., П. Данев. Физико-механични характеристики на някои алуминиеви сплави за бутала от двигатели с вътрешно горене подлежащи на ремонт. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1981
доклад Стойков С., П. Данев. Влияние на ултразвуковите трептения при възстановяване на бутала чрез заливане с течен метал. В: ЮНС на ВНВУ “В. Левски”, В. Търново, 1981
доклад Стойков С., П. Данев. Изследване износването на бутала от автомобилни двигатели във връзка с възстановяването и повторната им употреба. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХІІІ, сер. 3, Русе, 1981
доклад Стойков С., П. Данев. Двуфазно отлагане на желязо в отделни електролити. В: Научни трудове на ВИММЕСС, том ХХІ, сер. 5, Русе, 1979
доклад Стойков С., П. Данев и др. Антифрикционни железни покрития за бутала. В: Научни трудове на ВТУ “А. Кънчев”, том ХХХІ, сер. 3, Русе, 1988
доклад Стойков С., П. Данев и др. Новые методы и технологические решения автоматизации электрического железнения. В: , НТК стран СЭВ и СФРЮ “Ремдеталь”, Киев, 1983
доклад Стойков С., П. Данев и др. Комплексное восстановление цилиндропоршкевой группы двигателей. В: НТК стран СЭВ и СФРЮ “Ремдеталь”, Киев, 1983
доклад Стойков С., П. Данев и др. Подготовка на алуминиево-силициеви сплави преди отлагане на хромови и железни покрития. В: НТК по галванотехника “Галвано `82”, Русе, 1982
доклад Стоянов В., П. Данев. Регенериране на електролити за твърдо хромиране замърсени с желязо. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 50-54
доклад Стоянов В., П. Данев и др.,. Изследване формирането на интерметални съединения в желязокалаени покрития. В: ЮНС Сливен `97, ТУ, Сливен, 1997, стр. 129-133
доклад Стоянов В., П. Данев, В. Калев. Влияние на нагряването върху структурата и свойствата на покритията от електролитно желязо получено от хлориден електролит с ТЕА като добавка. В: Национален конгрес “Машиностроителни технологии `97”, 17-19.09., София, 1997, стр. 33-44
учебник Данев, П. Термично обработване на металите. Русе, Печатна база при РУ "А. Кънчев", 2008, стр. 199, ISBN 978-954-712-400-4.
учебно пособие Данев П., Д. Господинов, М. Николова. Кратки методически указания и справочни данни за разработване на курсов проект по "Термично обработване на материалите". Русе, Печатна база при РУ, 2008, стр. 77, ISBN 978-954-712-401-1.
учебно пособие Данев П., Д. Господинов, Р. Радев, Р. Радевa. Термична обработка на материалите. web базирано учебно пособие, -, 2004, ISBN -.
книга Данев П., Д. Алексиева-Данева. Термичното обработване-история, магия, изкуство, призвание и много любов. Русе, Студио колор, 2009, стр. 108, ISBN 978-954-337-073-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.