РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 101 до 111 от общо 111
доклад Русев, Р. Лексикална художествено-естетическа номинация на страха и гнева у Юрталана в романа "Снаха" на Георги Караславов. В: Десети пролетен колоквиум на възпитаниците на ВТУ"Кирил и Методий", 1984, Велико Търново, ВТУ "Кирил и Методий", 1984, стр. 15-16, ISBN няма.
доклад Русев, Р. Изграждане на речеви навици и умения у чуждестранните студенти от подготвителния курс за възприемане смисловото съдържание на устен научно-технически текст. В: Български език за чужденци. Актуални проблеми на обучението, София, ИЧС, 1983, стр. 111-116
доклад Русев, Р. Към въпроса за повторната номинация в романа "Осъдени души" на Димитър Димов. В: Пролетен колоквиум "Проф. д-р Пеньо Русев",, Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 1983, стр. 57 - 62, ISBN няма.
доклад Русев, Р. Смисловото възприемане на научно-техническия текст и обучението по български език на чуждестранните студенти от подготвителния курс. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев", 23, №11, Русе, ВТУ "Ангел Кънчев", 1981, стр. 127-132
книга Бенин, Н., Р. Русев, Й. Палежев, М. Душкова, П.Дойнов, С.Иванов, П. Пенев, С. Дачева, Ц.Балевска, Н. Еремиева, К. Гергицов, Г. Василев, Р. Горанов, Ж. Душков, З. Михайлова, Ю.Жилиев, Марагос. Стефан Гечев - отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 251, ISBN 978-954-8190-69-5.
книга Русев Р.(предговор,съставителство, бележки и редакция), Й.Вълчев. Апология на българския език. Русе, Лени-Ан, 2012, стр. 231, ISBN 978-954-8190-90-9.
книга Русев Р.,. Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2013, стр. 144, ISBN 978-619-7058-09-3.
книга Русев Р., Колев А., Душков Ж., Коларов Е., Павлов Д., Ангелова П., Иванова З., Гергицов Кр., Попов Ив. Антонова В., Стамболиев С. Бележити русенци. Т.1. Русе, Ахат, 2008, pp. 132, ISBN 978-954-9664-11-9.
книга Русев, Р. Словото - начин на живот. Русе, Лени-Ан, 2011, стр. 278, ISBN 978-954-8190-86-2.
книга Русев, Р. Отдадени на призванието си. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 71, ISBN 954-8190-43-5.
книга Русев, Р. Филологически пристрастия. Русе, Лени-Ан, 1997, стр. 148, ISBN 954-8190-03-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.