РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 101 до 120 от общо 124
доклад Нунев, С. Оптимизиране на структурно-функционалната организация на модела за обучение на социални работници/социални педагози във висшите училища. В: Международна конференция ”Съвременни тенденции в обучението по социални дейности и развитие на професията социална работа”, Бургас, 18 – 19.07.1998 г., Доклади, Бургас, Бургаски свободен университет, 1998
доклад Нунев, С. Оптимизиране на възпитателното взаимодействие за повишаване на социалната компетентност на децата от начална училищна възраст в домовете за деца и юноши. В: Проблеми на възпитателната работа. Доклади от научна конференция. ШУ ”Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Шумен, Изд. "Антос", 1996, ISBN 954-8901-16.
учебник Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - ІІ част (професионална дейност и сфери на социалната работа). Русенски университет, Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
учебник Нунев С. Уеб базиран лекционен курс „Основи на социална работа - І част (история и теория на социалната работа). Проект № BG051P0001-4.3.04-0007. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Русенски университет, 2014, ISBN Проект № BG051P00.
учебник Нунев, С. Методика за предоставяне на социална услуга „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“. Русе, Авангард Принт, 2019, стр. 140, ISBN 978-954-337-391-8.
учебник Нунев, С. Социална работа в общност. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 220, ISBN 978-954-326-407-0.
учебник Нунев, С. История на социалната работа. Учебник за студентите в професионално направление „Социални дейности“. София, „Парадигма“, 2019, стр. 236, ISBN 978-954-326-406-3.
учебник Нунев, С. Ръководство за практическо обучение по социална работа.. Русе, Изд. на Русенски университет „А. Кънчев“, 2015, стр. 84 стр., ISBN ISBN: 978-954-712.
учебник Нунев, С. Основи на социалната работа. Шумен, Изд ”Антос”, 2001, стр. 284, ISBN 954-8901-62-5.
учебник Нунев, С. Професионално-практическата подготовка на социалните педагози/социалните работници Теоретични основи и методически насоки. Шумен, Изд. ”Антос”, 1999, стр. 183, ISBN 954-8901-36-6.
учебно пособие Нунев, С. Ръководство за практически упражнения по социална работа. Въведение, професионална дейност и сфери на социална работа. София, „Парадигма“, 2020, стр. 129, ISBN 978-954-326-422-3.
други трудове Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev” ISBN 978-3-906820-08-8, доклад от конкурс на European Observatory. Global Agenda for Social Work and Social Development: SR, 2016,https://www.iassw-aiets.org/files/2016_Global-Agenda-2nd-Report-PDF-Edition-WEB.pdf, pp. 92
други трудове Nunev S. Together for cultural diversity, tolerance and non-discrimination. Department of Public Health and Social activities at University of Ruse “Angel Kanchev”, доклад за участие в конкурс. Report 2016 European Observatory of the Global Agenda for Social Work a, 2016,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT-European-observatory-2016-v3-1.pdf, pp. 24
други трудове Nunev, S. Collection with scientific and applied materials on the project of the Social Worker’s Club and partners was presented at the University of Ruse. European Association of Schools of Social Work. 21.02., scientific notification, 2020,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2020/02/INFO-EASSW-UNIVERSITY-OF-RUSE-02-02-2020.pdf, pp. 5
други трудове Nunev, S. SOCIAL WORK STUDENTS FROM UNIVERSITY OF RUSE AND SOCIAL WORKERS ACQUIRE BASIC KNOWLEDGE AND SKILLS IN SIGN LANGUAGE AS A PART OF A PROJECT. June 12, 2019. European Association of Schools of Social Wo, notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1-4
други трудове Nunev, S. The social worker’s club at the “Angel Kanchev” University of Ruse finalized project “Educational and social platform for knowledge, creativity, growth and development”. European Association of School, научно съобщение, 2019,https://www.eassw.org/project-educational-and-social-platform-for-knowledge-creativity-growth-and-development/, pp. 3
други трудове Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE WORLD SOCIAL WORK DAY – 19TH MARCH 2019. March 25, 2019. European Association of Schools of Social Work., notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/03/INFO-EASSW-WSWD-2019.pdf, pp. 1
други трудове Nunev, S. Regional Forum with International Participation which was held on March 28th and 29th, 2019 at the University of Ruse, Bulgaria, April 9, 2019, scientific notification, 2019,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2019/04/INFO-EASSW-EN.pdf, pp. pp. 5
други трудове Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB IN UNIVERSITY OF RUSE COMMEMORATED INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 25 NOVEMBER. European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW-26-11-2018.pdf, pp. рр.1
други трудове Nunev, S. THE SOCIAL WORKER’S CLUB AT THE UNIVERSITY OF RUSE CELEBRATES THE 75TH ANNIVERSARY OF THE SALVATION OF THE JEWS IN BULGARIA.European Association of Schools of Social Work., notification, 2018,https://www.eassw.org/wp-content/uploads/2018/11/INFO-EASSW.pdf, pp. pp.2

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.