РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 101 до 114 от общо 114
доклад Ненков M., Т. Пенчева. Получаване и свойства на покрития от BaTiO3, нанесени чрез йонно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове на ВТУ "А. Кънчев" - Русе, т. XXXV, серия 8, Русе, 1994, стр. 83 - 89
доклад Пенчева Т., М. Ангелова. Особености на явлението динамичен оптичен запис във фоторефрактивни среди. В: Трудове на Юбилейна Научна Конфренция на ВУ “Каблешков”, Велико Търново, 1998, стр. 48 - 54
доклад Пенчева Т., М. Ненков, П. Вонева,. Анализ на методите за определяне на показателя на пречупване и дебелината на слабо поглъщащи тънки слоеве. В: Научни трудове на Русенски Университет ”Ангел Кънчев”, том 41, серия 6.1, Русе, 2004, стр. 130 - 134
доклад Пенчева Т., Ненков М. Селективни многослойни огледала. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХV, серия 8, Русе, 1994, стр. 97 – 103
доклад Пенчева Т., Ст. Пенчев. Проблеми на сглобяването и свързването на елементите в микросистемните технологии. В: Научни известия на НТС по машиностроене, т. 53, Созопол, 2000, стр. 902 – 910
доклад Пенчева, Т. Методи за определяне на оптичните параметри на тънкослойни покрития, основани на обработка на трансмисионните им спектри. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 38, серия 10, Русе, 2002, стр. 230 – 234
доклад Пенчева, Т. Матричен метод за описание на анизотропна дифракция на светлината върху холографски решетки във фоторефрактивни кристали. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 60 – 65
доклад Пенчева, Т. Матрично описание на преминаване на светлината през оптически активни електрооптични кристали. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 181 – 186
доклад Пенчева, Т. , Т. Янкова. Тест по физика върху раздел „Термодинамика”. В: Сборник с доклади, РУ, 2003
доклад Пенчева, Т., С. Пенчев. Оптичен метод за контрол на размери, основан на филтрация на пространствения Фурие спектър на изделието. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 37, секция 3, Русе, 1999, стр. 432 - 435
доклад Пенчева, Т.Г. Усилване на “Бягащи” холограми в монокристали от бисмутов силикат. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 234 – 239
доклад Пенчева, Т.Г. Динамичен запис на образи в монокристали от бисмутов силикат. В: Н. Трудове на ВТУ «А. Кънчев» - Русе, т. ХХХII, серия 14, Русе, 1989, стр. 228 – 233
доклад Попов Д., Дочева П., Узунов Ц., Дочев Д., Пенчева Т. Прозрачност на покрития, получени върху плоско стъкло чрез магнетронно разпрашване на неръждаема стомана. В: Годишник на висшите учебни заведения. Техническа физика, том 21, книга 1, с. 103-110., София, 1984
доклад Ц. Узунов, Д. Попов, П.Машков, Т. Пенчева; ; докл. На юб. Сесия ВНВУ ''В. Левски'' 18 – 21 06. 1987; В. Търново; Сб. Научни трудове ИЗД. В. Търново, кн. 7, Технология на обработване на металите; стр 2. Получаване на покрития от леснотопими стъкла чрез високочестотно разпрашване във вакуум. В: На юб. Сесия ВНВУ ''В. Левски'' 18 – 21 06. 1987; В. Търново; Сб. Научни трудове ИЗД. В. Търново, кн. 7, Технология на обработване на металите, Bulgaria, 1987, стр. стр 224 – 229
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.