РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 101 до 114 от общо 114
учебно пособие Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Антонов, Г.М., Н.К.Армянов, Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Ръководство за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника. Русе, Печатна база на ВТУ"А.Кънчев", Русе, 1987, ISBN XXX.
учебно пособие Армянов Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков, Б. Евстатиев. Теоретична електротехника. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2013, стр. 78, ISBN 978-954-712-589-6.
учебно пособие Армянов Н.,Т. Стоянова, Г. Антонов, Р. Тодорова, Д. Михайлова, В. Русева, Д. Киряков, В. Джуров, В. Стоянова. РЪКОВОДСТВО ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛКТРОТЕХНИКАТА. Русе, ВТУ, 1994, стр. 1-152, ISBN 00.
учебно пособие Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Ръководство за семинарни упражнения по Теоретични основи на електротехниката. Русе, Печатна база на РУ"А.Кънчев", Русе, 1997, ISBN XXX.
учебно пособие Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника. Русе, Печатна база на ВТУ"А.Кънчев", Русе, 1989, ISBN XXX.
учебно пособие Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, Р.Й.Тодорова. Протоколна тетрадка за лабораторни упражнения по Теоретична електротехника. Русе, Печатна база на ВТУ, 1986, ISBN XXX.
учебно пособие Армянов, Н. К., Т. М. Стоянова, С.Л.Стефанова. Електроискрова обработка на растения (Методични указания за лабораторни упражнения). Русе, Русе, 1998, ISBN XXX.
учебно пособие Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА КУРСОВА РАБОТА). Русе, РУ, 2010, стр. 1-34, ISBN 978-954-712-489-9.
учебно пособие Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Киряков. ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (ПРОТОКОЛНА ТЕТРАДКА ЗА ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ). Русе, РУ, 2009, стр. 1-72, ISBN 978-954-712-461-5.
учебно пособие Армянов, Н., Т. Стоянова, Р. Тодорова, Д. Михайлова, Д. Киряков, В. Джуров, В. Русева. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА (избрани задачи). Русе, ВТУ, 1993, стр. 1-68, ISBN 00.
учебно пособие Армянов, Н.К., Т.М.Стоянова, Р.Й.Тодорова. Теоретична електротехника – Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев” - Русе, 2008, стр. 1-124, ISBN 978–954–712–433–2.
учебно пособие Армянов, Н.К., Т.М.Стоянова, Р.Й.Тодорова. Теоретична електротехника – Ръководство за семинарни упражнения. Русе, Печатна база на РУ „А. Кънчев” - Русе, 2005, стр. 1-124, ISBN 954–712–301–7.
други трудове Стоянова, Т. М. Методи за синтез на вериги с превключвани кондензатори, основани на числено интегриране от висок ред, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС "доктор", 1989, стр. 25
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.