РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1001 до 1020 от общо 1066
учебно пособие Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието. Русе, Печатна база на РУ, 1995, ISBN 000000.
учебно пособие Найденов Н., А. Ландерс, Ал. Нанева, К. Рамчев, Ал. Петков. Ръководство за упражнения по мениджмънт на земеделието.. Русе, Печатна база на РУ, 1995, стр. 92, ISBN 0000.
учебно пособие Найденов, Н. Ръководство за разработване и управление на малки проекти. Русе, Авангард Принт, 2003, стр. 123, ISBN 0000.
учебно пособие Найденов, Н., Д. Йорданова. Ръководство за упражнения по управление на проекти. Русе, Издателски център при Русенски Университет “Ангел Кънчев”, 2014, стр. 39, ISBN 978-954-712-634-3.
учебно пособие Найденов, Н., Н. Тончева. Ръководство за упражнения по основи на мениджмънта, Русе: Печатна база на ВТУ, 91 с.. Русе, Печатна база на Русенски университет, 1996, стр. 91, ISBN 0000.
учебно пособие Недялков, А. Операционен мениджмънт (ръководство за упражнения) (DOI: 10.13140/2.1.3778.6565). Русе, Primax, 2014, стр. 56, ISBN 978-954-8675-84-0.
учебно пособие Павлов Д. Планиране и прогнозиране. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, стр. 103, ISBN -.
учебно пособие Павлов Д. Риск мениджмънт. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев" по проект BG051PO001-4.3.04-0007 „Развитие на електронни форми н, 2013, pp. 67, ISBN -.
учебно пособие Павлов, Д. Как да подготвим ефективен план за еко-бизнес. Сборник доклади от семинар „HOW TO ECO BIZ”, 17.05.2012, гр. Русе, Проект Ref. No. MIS-ETC 216 „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес з. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 26-39, ISBN 978-954-8675-35-2.
учебно пособие Павлов, Д. Стопанска инфраструктура. Ръководство за семинарни и самостоятелни упражнения. Русе, Примакс, 2011, стр. 58, ISBN 978-954-8675-13-0.
учебно пособие Павлов, Д., Костадинова, И. Бизнес план в 20 думи – възможна невъзможност // Мениджмънт на бизнес процеси. Русе, Примакс, 2012, стр. 91-103, ISBN 978-954-8675-51-2.
учебно пособие Папазов, Е., Михайлова, Л. Стратегически мениджмънт. Ръководство за упражнения. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 1-126, ISBN 978-954-712-423-3.
учебно пособие Папазов, Е., Михайлова, Л. Управление на кредитни институции в игрова среда. Русе, Авангард принт, 2009, стр. 1-98, ISBN 978-954-712-423-0.
учебно пособие Пенчев, В., М. Пенчева. Основни принципи за разрешаване на обществени диспути и конфликти. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 153, ISBN 000000.
учебно пособие Пенчева, М. Нужно ли е по-добро от най-доброто В: 20+3 казуса Сборник с казуси и бележки за обучаващия: Интерказус – Мениджмънт на промяната. Русе, Примакс ООД, 2004, ISBN 954-9972-53-4.
учебно пособие Петков А., Й. Велчева. Стопанско и финансово управление на фирмата, Учебни пособия за дистанционна форма на обучение за спец. Технология и управление на транспорта. http://e-learning.uni-ruse.bg/, E-learning shell RU, 2011, ISBN 000000.
учебно пособие Петков Ал., Н. Колев, Д. Уайт. Методи за анализ в регионалното планиране. Русе, Печатна база на РУ, 2005, стр. 116, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А. Бизнес симулации и оптимизации. Русе, Русенски университет, 2019, ISBN 2019.
учебно пособие Петков, А. Е-маркетинг. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2012, ISBN 000000.
учебно пособие Петков, А. Е-бизнес. Русе, Русенски Университет, фак. Бизнес и мениджмънт, 2011, ISBN 000000.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.