РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1061 до 1080 от общо 1084
други трудове Желева, И. Числени и асимптотични изследвания на винтови течения на дисперсни смеси, дисертация, 1984, стр. 125
други трудове Илиев И. Изследване на топло- и масообмена в контактните топлообменници с "активен" пълнеж, дисертация за научна степен, 1994, стр. 150
други трудове Ковачев, Н. Сезоните на България, Албум фотографии на природни забележителности и календар. Печат: Studio color, 2015, стр. 15
други трудове Попов, Г.С. Изследване на енергетичните характеристики на пластинкови помпи при работа с вода и водни разтвори, дисертация, 2002
патенти и др. Алипиев, О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване, Патент за изобретение, No 66143,2011.
патенти и др. Андонов К., Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов. Пакет от показатели индекси Q(J)-А и Q(T)-А − за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/5,2013.
патенти и др. Андонов К., О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев. Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат за защитени авторски права, No 14022013/1,2013.
патенти и др. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, Патент, No 51079,1995.
патенти и др. Атанасов Г., И.Илиев, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51080,1995.
патенти и др. Бобилов, В.В. Система за регулиране на температурата в камерна пещ на парогенератор, Авторско свидетелство №90290, “ИНРА”, No №90290,1990.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, No 47305,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на горими дървесни отпадъци, патент, No 49782,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от димни газове, патент, No 50356,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топлообменник, патент, No 50798,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топломасообменен апарат, патент, No 49856,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за охлаждане на въздух, патент, No 49327,1995.
патенти и др. Златев П., С. Монев, Д. Ангелов. Плосък слънчев колектор, Патент, No 64927,2002.
патенти и др. Илиев И. Инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина, патент, No 50575,1995.
патенти и др. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51189,1995.
патенти и др. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51188,1995.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.