РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1081 до 1100 от общо 1197
доклад Христова, Цв., Й. Луканова. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА CASE STUDY − ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ АКУШЕРКИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ. В: Втора конференция с международно участие, Гр. Варна, 2019
доклад Хубчев Г. СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРГАНИТЕ В МАЛКИЯ ТАЗ - ОБЗОР. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
доклад Хубчев Г. УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
доклад Хубчев Г. РЕКТОЦЕЛЕ ПРИ ЖЕНИТЕ И НЕГОВАТА КОРЕКЦИЯ. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев" -2019 и Съюз на учените - Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
доклад Хубчев Г. РОЛЯ НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЯ - ОБЗОР. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев" 2019 и Съюз на учените Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2019, стр. под печат, ISBN 26034123.
доклад Хубчев Г. TVT-OPHIRA IN TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE IN WOMEN. IN: Съюз на учените -Русе, РУ, 2017
доклад Хубчев Г. LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY DURING PREGNANCY. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
доклад Хубчев Г. ARTIFICIAL SPHINCER - THE ONLY DEVICE THAT EFFECTIVELYTREATS FEMALE SEVERE URINARY INCONTINENCE. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
доклад Хубчев Г. ANALYSIS OF TVT OPERATIONS FOR TREATMENT OF STRESS INCONTINENCE IN WOMEN-OWN RESULTS. IN: Съюз на учените -Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2017
доклад Хубчев Г. TRT REMEEX SYSTEM - ИНОВАЦИЯ В МИКРОИНВАЗИВНИТЕ ТЕХНИКИ ПРИ ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЯ. В: v-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Стара Загора, 2015
доклад Хубчев Г. ДЕБРИДМАН - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ ОПЕРАТИВНАТА ТЕХНИКА НА ХИРУРГА. В: v-та Национална конференция по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Стара Загора, 2015
доклад Шербанова., Т, И. Сербезова. Мениджмънт на система за продължителна венозна инфузия PORT-A-CATH. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 403-411, ISBN 978-954-9432-70-1.
доклад Щерев А. Тенденции, проблеми и решения в акушерството и гинекологията от края на XIX век до началото на XXI век. В: 18-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2017
доклад Щерев А. The benefits of antagonist protocol in COS. IN: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
доклад Щерев А. Някои мерки и стъпки за подобряване на здравеопазването в България. В: Форум „Здравен дебат“, София, 2015
доклад Щерев А. Проследяване на бременност в женската консултация при нормално развитие на бременността и плода. В: IX Софийски Симпозиум с международно участие, "Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане", София, 2015
доклад Щерев А. Запазване на фертилността при онкологични заболявания. В: 15-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2014
доклад Щерев А. Онкологични заболявания и свързаните с тях репродуктивни проблеми. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие „Репродуктивна медицина и онкологични заболявания“, София, 2014
доклад Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 7-ми Софийски симпозиум с международно участие "Ултразвук в репродуктивната медицина", София, 2013
доклад Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 3-ти конгрес по акушерство и гинекология, Охрид, Македония, 2013

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.