РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1121 до 1140 от общо 1144
книга Динева, В. Интегриран подход за психосоциална рехабилитация при алкохолна и опиатна зависимост. Русе, Примакс, 2018, стр. 120, ISBN 978-619-7242-53-9.
книга Златев, Л., З. Иванова. Общество "Бяло Братство" - Русе 1921-1957. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 313, ISBN 954-8339-17-Х.
книга Златев, Л., Р. Велинова, Т. Билчев. 100 години Русенска търговско-индустриална камара. Документален сборник.. Русе, Издателска къща "Наука и практика", 1995, стр. 297, ISBN няма.
книга Златев, Л., Р. Стоянова. Русенските парламентаристи 1878-1946 г. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 247, ISBN 978-954-8190-85-5.
книга Златев, Л., Ст. Маринова. Русенско поборническо-опълченско дружество 1856-1878. Документален сборник. Русе, Издателство на "Държавен архив" - Русе, 2003, стр. 566, ISBN 954-8339-13-7.
книга Златев, Л., Т. Билчев. Филип Симидов. Васил Левски. Две непубликувани биографии.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1994, стр. 175, ISBN 954-524-059-8.
книга Златев, Л., Т. Билчев. Филип Симидов. Войводата капитан Петко Киряков. Непубликувани биографии.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1994, стр. 150, ISBN 954-524-086-5.
книга Златев, Л., Х. Лебикян. Иван Хаджииванов. Родови корени, общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа. Русе, Авангард принт, 2005, стр. 159, ISBN 954-9548-91-0.
книга Кънчев, К., Й. Борисов, Л. Златев, Р. Велинова, Н. Стоянова, М. Бърчева, Т. Билчев. 125 години Русенска община. Русе, "Дунав прес", 1990, стр. 399, ISBN няма.
книга Пенев С.Д., Спиров К.,Близнашка Е.,Паунов Д.,Тошков Г.,Боянова А. Разработване на методика и съоръжения за учебни площадки,учебно технически средстваи дидактически материали за обучение на децата по безопасност на движението. София, Сирена,рег.№ 82036080, 1991, ISBN -.
книга Радков, И., Л. Златев. Русенските кметове 1878-2005. Русе, Държавен архив - Русе, 2005, pp. 179, ISBN 954-8339-26-9.
книга Съставители: Здравкова Зл., Т. Георгиева, П. Трендафилова, Я. Пометкова, Р. Лебедова. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга V. Русе, Унив. изд. РУ, 2013, стр. 164, ISBN ISSN 1313-7395.
книга Факирска, Й. Предучилищното образование - съизмеримо с новите реалности. В сб: Образованието на 21 век - национални проекции.. София, UNESCO, НИО, 1998, стр. 153-156, ISBN 954-9783-02-2.
книга Факирска, Й. Концепция за предучилищното възпитание. - В: Концепции за предучилищно възпитание (проекти). София, НИИО, 1991, стр. 57-80, ISBN 0000.
книга Факирска, Й. и колектив. Груповата организация в подготвителната група за училище. - В кн.: Групова организация на образователния процес в училище. София, НИО, 1998, стр. 229-271, ISBN 954-9783-03-0.
книга Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Книга за учителя на подготвителна група за училище.. София, НИО, 2001, стр. 244, ISBN 954-9783-34-0.
книга Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Пред прага на училището (програма за подготвителна група за училище). София, Труд, 2000, стр. 100, ISBN 954-528-180-4.
книга Факирска, Й. П. Балкански и др. Гражданското образование в предучилищна възраст. - В кн.: Въведение в гражданското образование. София, ИК Ласка, 1998, стр. 159 - 164, ISBN 00.
книга Факирска, Й., Ст.Станев и др. Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания. София, НИО, 2000, стр. 175-187, ISBN 954-9783-20-0.
други трудове Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.)., Автореферат, 2014, стр. 45

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.