РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1121 до 1140 от общо 1164
учебно пособие Илиева, Б., В. Василева. Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студенти от специалност „Социална педагогика”. Русе,, Медиатех-Плевен, 2015, стр. 60, ISBN 978-619-207-034-2.
учебно пособие Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 2.. София, Просвета, 2002, стр. 56, ISBN 907-765.
учебно пособие Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 3. София, Просвета, 2002, стр. 48, ISBN 986-435.
учебно пособие Манова, А.,Р.Рангелова и В. Ванева. Тетрадка по математика за І клас, № 1.. София, Просвета, 2002, стр. 56, ISBN 987-089.
учебно пособие Стефанова Т., Г. Ананиева, С. Димитрова, Ю. Дончева. Книга за учителя по Околен свят за първи клас. Варна, "Бит и техника", 2016, стр. 64, ISBN 978-954-9412-64-2.
учебно пособие Стоянова.Д. Семейно възпитание (ръководство за упражнения). Русе, РУ, 2013, ISBN 978-954-712-591-9.
учебно пособие Терзиева, М. и д-р. Книга за учителя по всички образователни направления за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-66-7.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Годишно тематично разпределение за четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-954-9412-ХХ-Х.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в трета подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN ISBN 978-619-7457.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Книга за учителя по всички образователни направления за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-67-4.
учебно пособие Терзиева, М. и др. Портфолио за постиженията на детето в четвърта подготвителна група. Варна, Бит и техника, 2018, ISBN 978-619-7457-58-2.
учебно пособие Факирска, Й. Играя, мисля, смятам. София, Тилия, 1999, стр. 32, ISBN 00.
учебно пособие Факирска, Й., С. Стефанов и др. Компютърни дидактични игри в детската градина (учебно-методическо пособие) - "За децата, компютрите и... мъдростта" (60 идеи за използване на ИКТ в детската градина) - стр. 35-44. Русе, РУ, 2012, стр. 46, ISBN 978-954-8467-88-9.
книга Sahara, J. in collaboration with L. Zlatev, T. Bilchev, Y. Takamatsu. An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat. Document from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872). Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures, 1997, pp. 3-513, ISBN 1340-5306.
книга Ванева, В. Методика на обучението по математика в началните класове (теория, тестове, план-конспекти). Русе, УИЦ, 2009, стр. 360, ISBN (978-954-92342-7-.
книга Ванева, В. История на психологията. Русе, УИЦ, 2004, стр. 272, ISBN 954-9906-80-9.
книга Ванева, В. История на педагогиката – имена, дати, водещи идеи. Русе, УИЦ, 2002, стр. 300, ISBN 954-712-171-5.
книга Ванева, В. Математическата активност в предучилищна възраст. Русе, Парнас, 2001, стр. 303, ISBN 954-8560-58-8.
книга Георгиев, Л., Л. Златев, Т. Билчев. Захари Стоянов - редактор и издател. Документи, писма, телеграми.. В. Търново, Университетско издателство "Св. Св. Кирил и Методи, 1999, стр. 174, ISBN 954-524-204-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.