РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1121 до 1140 от общо 1227
доклад Шербанова., Т, И. Сербезова. Мениджмънт на система за продължителна венозна инфузия PORT-A-CATH. В: Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики, Тринадесета международна научна конференция, "Преподаване, учене и качество на висшето образование",, София, Международно висше бизнес училище, 2016, стр. 403-411, ISBN 978-954-9432-70-1.
доклад Щерев А. Тенденции, проблеми и решения в акушерството и гинекологията от края на XIX век до началото на XXI век. В: 18-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2017
доклад Щерев А. The benefits of antagonist protocol in COS. IN: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
доклад Щерев А. Някои мерки и стъпки за подобряване на здравеопазването в България. В: Форум „Здравен дебат“, София, 2015
доклад Щерев А. Проследяване на бременност в женската консултация при нормално развитие на бременността и плода. В: IX Софийски Симпозиум с международно участие, "Асистирани репродуктивни технологии, бременност и раждане", София, 2015
доклад Щерев А. Запазване на фертилността при онкологични заболявания. В: 15-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2014
доклад Щерев А. Онкологични заболявания и свързаните с тях репродуктивни проблеми. В: VIII Софийски симпозиум с международно участие „Репродуктивна медицина и онкологични заболявания“, София, 2014
доклад Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 3-ти конгрес по акушерство и гинекология, Охрид, Македония, 2013
доклад Щерев А. Фетална инвазивна диагностика и терапия. В: 7-ми Софийски симпозиум с международно участие "Ултразвук в репродуктивната медицина", София, 2013
доклад Щерев А.,Тимева Т. Съвременни тенденции на асистираната репродукция. В: 17-ти Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве, Боровец, 2016
доклад Юмеров, К., Гр., Колева. Ранна диагностика и превенция на сърдечно-съдовите заболявания. В: Стедентска научна сесия на Русенски университет, Русе, Русенски университет, 2015, стр. 114-117, ISBN 1311-3321.
доклад Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв.. В: 10 ти Национален конгрес по стерилитет,контрацепция,хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009
доклад Юнакова М., Андреева П., Тимева Т., Магунска Н., Петкова Л., Щерев А. Прогностична стойност на факторите за оценка на яйчниковия резерв. В: 10-ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопиа с международно участие, Сол Несебър Ризот, 2009, стр. 21-22
доклад Юнакова М., Савова Д., Петкова Л., Щерев А.,. Сравнение на изхода на КОX с дълъг протокол с агонист и протокол с антагонист при жени със слаб яйчников отговор.. В: 9 ти Национален конгрес по стерилитет, контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия с международно участие, Ривиера, 2008
доклад Юнакова М., Щерев А., Савова Д., Петкова Л. Оценка на приложението на минимална стимулация при лечение на стерилитет. В: 8 ми Национален конгрес по стерилитет,контрацепция, хормонозаместителна терапия и гинекологична ендоскопия, Боровец, 2007
доклад Янев, Ст., Д. Георгиева. Психологичният проблем при родителите с деца страдащи от церебрална парализа. В: Научни трудове, том 47, Русенския университет, 2008, стр. 64-66, ISBN 1311-3321.
доклад Яшарова Г., Ир. Христова. Обществена информираност относно Булозна епидермолиза. В: XIII национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2017, стр. под печат
учебник Ангелова-Барболова Н.С. Психиатрия (учебник за студенти от специалност "Акушерка"). Русе, МЕДИАТЕХ Плевен, 2018, стр. 150, ISBN 978-619-207-157-8.
учебник Ангелова-Барболова Н.С., Крушкова С.А. Психопатология и диагностика в психиатрията и в клиничната психология. Русе, Хелт Консулт Русе ЕООД, 2013, ISBN 978-954-92702-4-2.
учебник Гамакова - Радкова, Н. Неонатология - учебник за акушерки и медицински сестри. Част 1. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2017, ISBN 978-954-712-719-7.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.