РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 121 до 139 от общо 139
доклад Петков Ц., К. Бързев, Ем. Станков, Н. Гатев. Изследване ефективността на добавката на вода и водни пари към бензино-въздушната смес за намаляване токсичността на отработилите газове на бензиновите ДВГ. В: Национална школа на младите научни работници „Нови технологии и материали”, Приморско, 1984
доклад Петков Ц., К. Бързев, Хр. Станчев, Ст. Георгиев. Изследване влиянието режимите на работа на двигател „ВАЗ-2103” върху ефективността на каталитичния неутрализатор, монтиран в изпускателната система. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1980, стр. т. XXII
доклад Петков Ц., Хр. Станчев, К. Бързев, К. Карапетков. Изследване ефективността на каталитичен неутрализатор за отработили газове на карбураторен двигател, монтиран в изпускателната система на автомобил. В: Научна конференция по организация и безопастност на движението по пътищата и населените места, Варна, 1978
доклад Петков Ц., Ц. Колев, К. Бързев, Н. Колев. Изследване работата на двигател с вътрешно горене с различни видове бензин. В: Сб. Научни трудове на ВИММЕСС, Русе, 1979, стр. т. XXI
доклад Славчов, И., Бързев, К. Изясняване екологичните показатели на автотранспортните средства в община Бургас. В: Шеста научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология – устойчиво развитие”, Варна, 2000
доклад Славчов, И., Бързев, К. Анализ на състоянието на МПС с дизелови двигатели в русенска област относно замърсяването на околната среда. В: Юбилейна научна сесия на Русенски университет, Русе, 1999, стр. Том 37, серия 4, с.
доклад Славчов, И., Бързев, К. Изследване за Русенски регион на емисионните характеристики на автомобилите с принудително възпламеняване. В: MOTАУТО’99, София, 1999
доклад Славчов, И., Бързев, К. Оценяване на екологичните характеристики на леки автомобили от община Монтана. В: MOTAUTO’98, София, 1998, стр. Том IV, с. 84 – 89
доклад Станков Е., К.Бързев. Сравнително лабораторно изследване показателите на лек автомобил при използване на метановодородни смеси. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев”, Русе, 2009, стр. 8-13, ISBN 1311-3321.
доклад Станков Е., К.Бързев, К. Хаджиев. Изследване на електролизно устройство и ефективността от съвместната му работа с бензинов двигател. В: Научни трудове на РУ”А. Кънчев” том 51серия4, гр. Русе, 2012, стр. 10-15
доклад Станков Е., Ц. Петков, К. Бързев, Ал. Райчев. Методика и система за сравнително изследване на икономичните и токсичните на леки автомобили. В: Сб. Научни трудове на ВТУ „А. Кънчев”, Русе, 1989, стр. т. XXX
доклад Станков Е.,Ц.Петков,К.Бързев. Практически резултати от научно-изследователската дейност в Република България по използуването на водорода като гориво за транспортни двигатели с вътрешно горене. В: Енергиен форум, Варна, 2004
доклад Станчев Хр.,К.Бързев,Е.Станков,Пл.Вълчев, М.Михайлов,С.Тошков. Изследване на бензинов двигател при работа с газообразно гориво с добавки на фирма АИБО- Пловдив. В: Девета НТК ЕКО-Варна, Варна, 2003, стр. 473-480, ISBN 954-20-00030.
учебник Бързев К.,Е.Станков. Екологични проблеми на транспорта. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2007, стр. 132, ISBN 978-954-712-360-1.
учебник Бързев, К. и Станков, Е. Екологични проблеми на транспорта. гр. Русе, Печатна база на Русенски университет "А. Кънчев", 2011, стр. 132, ISBN 978-954-712-462-2.
учебник Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев. Токсичност на двигателите с вътрешно горене. Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 1984, ISBN 3163-4-84.
учебник Проф. Л. Илиев, доц. Е. Маринов, доц. М. Младенов, доц. Х. Станчев, доц. Ц. Цанков, к.т.н. К. Бързев, к.т.н. В. Иванов. Устройство на автотракторните двигатели. София, Земиздат, 1990, стр. 168, ISBN 631.3.
учебник Соренсон, С., К. Бързев. Вредни емисии от автомобилния транспорт. Русенски университет “А. Кънчев”, Печатна база, 1996, стр. 238, ISBN 978-954-712-350-1.
книга Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.