РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 121 до 136 от общо 136
доклад Филипова, М. Екологичен мониторинг и управление на отпадъци от химическата промишленост. В: В: Сборник от Научен форум на ВА”Г.С.Раковски”, София, 2009
доклад Филипова, М. Екологична безопасност – тенденции и принципи. В: В:Сборник на Военно-научен форум с международно участие на НВУ»В.Левски» : «130 години военно образование»,, В.Търново, 2008
доклад Филипова, М. Съвременни представи за възможни кризи с използване на биологично оръжие,. В: Съюз на учените, клон В.Търново, 2005
доклад Филипова, М. Химична устойчивост на полиетиленови елестифицирани състави в токсичини вещества. В: Trans and motauto, ‘05, vol.6, 2005
доклад Филипова, М. Тенденции във възможното развитие на потенциалните бойни и бактериологични токсични вещества,. В: НК на НВУ"В.Левски" В.Тъпново, т.3, 2004
доклад Филипова, М., Димитрова С. Методи за оценка на икономическите загуби от замърсяването на околната среда с полимерни отпадъци. В: Международна научна конференция “UNITEH’02”, PROCEDINGS, София, 2002
доклад Филипова, М., С.Димитрова. Технико- икономически аспекти при оценка на ефективността от използването на отпадъчни продукти в химическата промишленост. В: Сб.”Наука, околна среда и устойчиво развитие”, В.Търново, 2002
учебник М Филипова, К.Раянова. Опазване на околната среда. Pусе, Русенски университет, 2013, стр. 155, ISBN 978-954-712-585-8.
учебник Окружающая среда и чиловек. Сулейменова Н. Б.Мехмедова, М.Филипова. Алмати, ЗВЕРО, 2016, стр. 282, ISBN 978-601-310.797-4.
учебник С. Стоянов , М.Филипова. Инженерни методи в екологията. Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-5.
учебник Филипова М., С. Стоянов, Екологичен мониторинг и Филипова М., С.Стоянов. Екологичен мониторинг и упхравление на околната среда. София, Фабер, 2011, стр. 338, ISBN 978-954-400-508-5.
учебник Филипова, М. Екология и опазване на околната среда. Екологичен риск. Екологична сигурност. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2006, стр. 312, ISBN 10:954-753-040-2;.
учебно пособие М.Филипова Н.Шукеновна Б. Махамедова. Окружающая среда и человек. Алмати, Казахский Национальный Аграрный университет, 2014, стр. 151, ISBN 6D060800.
учебно пособие Филипова м., Пашов М. Токсични химични вещества. В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна ба, 2002, стр. 302, ISBN 13:978-954-753-04.
учебно пособие Филипова М., С.Статев, З.Мирчева, П.Пенева. Справочник по ядрена,химическа, биологическа защита и екоология, част първа:"Еколотична защита". В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2005, стр. 237, ISBN 954-753-032.1.
учебно пособие Филипова, М., Мирчева,З.Р. Справочник по ядрена, химическа, биологическа защита и екология, част втора :"Радиационна защита". гр.В.Търново, Издателски комплекс при НВУ”В.Левски”, печатна баз, 2008, стр. 370, ISBN 13:978-954-041-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.