РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 141 до 157 от общо 157
доклад Христов Г., Илиев М. П. Преглед и сравнение на подходите за аналитично моделиране на TCP протокола. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна База при Русенски Университет, 2005, стр. 29-34
доклад Христов Г., Илиев М. П., Николов В. Анализ и симулация на механизмите за контрол на задръстването при TCP. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна База при Русенски Университет, 2004, стр. 27-33
доклад Христов Г., Т. Илиев, М. П. Илиев, П. Захариев. Анализ и симулационно изследване на съвременните алгоритми на ТСР протокола за интегриране в мрежите от ново поколение. В: Годишник: Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 46, серия 3.2, Русе, 2007, стр. 179-184
учебник Илиев М. П., Г. Кръстев, К. Манев. Въведение в комуникационните и геоинформационни технологии. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2007, ISBN 978-954-370-035-6.
учебник Илиев, И.П. Безжични технологии за пренос на данни. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-37-7.
учебник Юдов Д., М. Илиев. Токозахранващи устройства. Варна, Галера, 2000, стр. 268, ISBN 954-712-072-7.
учебно пособие Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68
учебно пособие Стефанова С., Г. Георгиев, М. Илиев. Комутационна, мултиплексна и кабелна техника/Комутационна техника/. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 145, ISBN 954-990-663-9.
учебно пособие Филипов В., Й. Русева, Б. Осиковски, М. Илиев. Промишлена електроника и електронни устройства за автоматизация. Русе, Русенски университет, 1989, стр. 182, ISBN 954-712-072-7.
книга Илиев М. П., В. Димитрова, Г. Кръстев. Цифрови технологии за телекомуникации – BLUETOOTH. Русе, Издателство на Русенски университет, 2003, ISBN 954-9906-62-0.
книга Илиев М. П., Г. Христов. Цифрови телекомуникационни технологии – Интернет телефония /VoIP/. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2003, стр. 124, ISBN 954-990-663-9.
книга Илиев М. П., Г. Христов, В. Николов. Анализ и моделиране на телекомуникационни мрежи и протоколи. Русе, Печатна база при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 167, ISBN 954-9906-91-4.
книга Илиев М. П., Т. Б. Илиев, Г. В. Христов, П. З. Захариев. Безжични мрежи за предаване на данни. Русе, Парнас, 2010, ISBN 978-954-8483-12.
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Joint strategy for popularization of the Roman heritage in the cross-border area between Romania and Bulgaria, Съвместна стратегия за популяризиране на римското културно историческо наследство, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20JSP.pdf, pp. 80
други трудове Zahariev P., G. Hristov, M. Iliev, N. Bencheva, Y. Ruseva, D. Kinaneva, J. Raychev, I. Tsvetkova, S. Borisov, I. Beloev, N. Nenov, V. Varbanov, N. Rusev, D. Dragoev, G. Custurea, G. Talmatchi, I. Sodoleanu and A. Andrei. Management plan for preservation of the Roman cultural and archaeological locations, План за управление и консервация на Римските културни и археологически обекти, 2017,https://www.archiverobg.eu/tinymce/upload/Documents/15.2.1.038%20ARCHIVE%20MP%20P.pdf, pp. 20
патенти и др. Михаил Илиев, Георги Христов. „Транспортен протокол с адаптивен модул, гарантиращ ефективно използване на мрежовите ресурси”, Документ за защита на интелектиална собственост, No 14042011,2011.
патенти и др. Михаил Илиев, Георги Христов, Пламен Захариев. „Метод за повишаване на точността на механизма за прогнозиране на мрежовите ресурси в IP базирани телекомуникационни системи”, Документ за защита на интелектуална собственост, No 13042011,2011.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.