РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 141 до 160 от общо 170
доклад Мерджанов П., С. Дамянова, С. Ташева, Т. Атанасова, А. Стоянова. Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott). 2. Антоциани. В: Научни трудове УХТ, т. 60, Пловдив, УХТ - Пловдив, 2013, стр. 553 - 557, ISBN ISSN 0477-0250.
доклад Минчева К., В. Камбурова, Ст. Дамянова. Определяне на оптималния състав на суроватъчна хранителна среда за култивиране на Kluiveromyces sp. с цел получаване на S-аденозил-L-метионин. В: Втора научна конференция “15 години ТК – Разград”, 19 – 20 октомври 2001, Разград, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 38, серия 10, Русе, 2001, стр. 67 - 71
доклад Моллова С., С. Дамянова, И. Костова, А. Стоянова. Химичен състав, антиоксидантна и антимикробна активност на екстракти от салвия (Salvia officinalis L.). В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.55 , с. 10.2., Русе, Русенски университет, 2016, стр. 75 - 82, ISBN 1311-3321.
доклад Никовска К., И. Петрова, П. Мерджанов, А.Стоянова, С. Дамянова. Сензорен профил на сладки емулсионни продукти с брашно от пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott.). В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с. 10.2, Русе, Русенски университет, 2013, стр. 153-158, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова М., И. Иванова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Мустафов. Усилватели на вкуса в месни продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т. 55, с. 10.2., Русе, 2016, стр. 90 - 94, ISBN 1311-3321.
доклад Попова В., С. Ташева, С. Дамянова, А. Стоянова. Термодинамични параметри при екстракцията на етеричномаслени и лечебни суровини. 9. Тютюн Виржиния флю-кюрд – течни екстракти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.53, с. 10.2, Русе, Изд. център към Русенски университет, 2014, стр. 102 - 106, ISBN 1311-3321.
доклад Попова В., Т. Иванова, С. Дамянова, С. Ташева, Т. Атанасова, Д. Дамянов. Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. 1. Бърлей. В: Научни трудове УХТ LVІ, св. 1, Пловдив, УХТ - Пловдив, 2009, стр. 231-235, ISBN 0477-0250.
доклад Попова В., Т. Иванова, С. Дамянова, С. Ташева, Т. Атанасова, Д. Дамянов. Коефициенти на дифузия при получаване на екстракционни ароматични продукти от тютюн. 2. Виржиния флю-кюрд. В: Научни трудове на Русенски университет т. 48, серия 9, Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 164-167, ISBN 1311-3321.
доклад С. Дамянова, С. Ташева, М. Стоянова, П. Денев, А. Стоянова. Технология на растителни екстракти за козметиката. 14. Плодове от глог (Crataegus monogyna Jacq.). В: Научни трудове на Русенски университет т. 49, серия 9.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 109-113, ISBN 1311-3321.
доклад Стаева К., А. Стоянова, С. Дамянова . Технология на растителни екстракти за козметиката. 10. Листа от мъжки дървета на Ginkgo biloba. В: Научни трудове39 серия 4.3. Земеделска техника и технологии. Химични технологии и биотехнологии. Екология, РУ “Ангел Кънчев”, 2002, стр. 69 - 74, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанов С., Й. Стефанова, С.Дамянова, Н. Василева, Ю. Теличкун, В. Теличкун, А. Губеня. Проблеми при реализиране на информационната функция на опаковките. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с. 10.2, Русе, Изд. център към Русенски университет, 2013, стр. 246-249, ISBN 1311-3321.
доклад Стефанова Г., Л. Стефанов, С. Дамянова, А. Стоянова. Химичен състав на ароматични продукти от листа на лавър (Laurus nobilis L.). В: 56-та научна конференция на Русенски университет, Филиал - Разград, 3 – 4 ноември 2017,, публ. в Научни трудове на Русенския университет, т. 56, с. 10.2., 2017, стр. 42 – 50, ISBN ISSN 1311-3321.
доклад Стоянова А., Д. Грозева, С. Дамянова. Технология на растителни екстракти за козметиката. 6. Здравец (Geranium macrorrhizum L.). В: Научни трудове на Съюза на учените 1 серия В. Техника и технологии, Пловдив, 2002, стр. 141 – 144, ISBN 1311-9192.
доклад Стоянова А., К. Стаева, С. Дамянова. Изследвания върху семената на дървото Ginkgo biloba L. 4. Изменения в биохимичния състав по време на зреенето. В: Научни трудове УХТ, 50,св. 3, Пловдив, УХТ, 2003, стр. 383-387, ISBN 0477-0250.
доклад Стоянова А., М. Иванова, С. Дамянова, И. Димитров. Технология на растителни екстракти за козметиката. 8. Хвойна (Juniperus communis L.). В: Технически колеж Ямбол “Техника и технологии”, 1,, Ямбол, 2002, стр. 5-7
доклад Стоянова А., С. Дамянова, Д. Дамянов. Коэффиициенты молекуллярной диффузии при экстрагировании розмарина (Rosmarinus officinalis.). В: Материалы третьей международной конференции Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск, 2007, стр. 141-144, ISBN 5-93539-088-4.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, Н. Иванова, И. Костова, С. Дамянова. Сравнительный анализ требований нормативной документации к маркировке продуктов питания. В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 106-111, ISBN 1311 -3321.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Костова. Изучение потребительных предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 120-128, ISBN 1311 -3321.
доклад Т. Иванова, В. Попова, С. Дамянова, С. Ташева, А. Стоянова, Т. Атанасова, Д. Дамянов. Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 3. Ориенталски тютюн. В: Научни трудове на Русенски университет т. 49, серия 9.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 86-91, ISBN 1311-3321.
доклад Ташева С., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова. Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 5. Обикновен глог – течни екстракти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.53, с. 10.2, Русе, Изд. център към Русенски университет, 2014, стр. 140 - 145, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.