РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 141 до 158 от общо 158
доклад Стоянова А., Д. Грозева, С. Дамянова. Технология на растителни екстракти за козметиката. 6. Здравец (Geranium macrorrhizum L.). В: Научни трудове на Съюза на учените 1 серия В. Техника и технологии, Пловдив, 2002, стр. 141 – 144, ISBN 1311-9192.
доклад Стоянова А., К. Стаева, С. Дамянова. Изследвания върху семената на дървото Ginkgo biloba L. 4. Изменения в биохимичния състав по време на зреенето. В: Научни трудове УХТ, 50,св. 3, Пловдив, УХТ, 2003, стр. 383-387, ISBN 0477-0250.
доклад Стоянова А., М. Иванова, С. Дамянова, И. Димитров. Технология на растителни екстракти за козметиката. 8. Хвойна (Juniperus communis L.). В: Технически колеж Ямбол “Техника и технологии”, 1,, Ямбол, 2002, стр. 5-7
доклад Стоянова А., С. Дамянова, Д. Дамянов. Коэффиициенты молекуллярной диффузии при экстрагировании розмарина (Rosmarinus officinalis.). В: Материалы третьей международной конференции Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск, 2007, стр. 141-144, ISBN 5-93539-088-4.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, Н. Иванова, И. Костова, С. Дамянова. Сравнительный анализ требований нормативной документации к маркировке продуктов питания. В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 106-111, ISBN 1311 -3321.
доклад Сукманов В., В. Малыгина, И. Оносова, К. Кротынова, Д. Афенченко, М. Петрова, С. Дамянова, Н. Иванова, И. Костова. Изучение потребительных предпочтений населения Болгарии (на примере маркировки продуктов питания). В: Научни трудове том 52, серия 10.2, РУ Ангел Кънчев, Печатна база на РУ Ангел Кънчев, 2013, стр. 120-128, ISBN 1311 -3321.
доклад Т. Иванова, В. Попова, С. Дамянова, С. Ташева, А. Стоянова, Т. Атанасова, Д. Дамянов. Коефициенти на дифузия на дъбилни вещества при екстракция на листа от тютюн. 3. Ориенталски тютюн. В: Научни трудове на Русенски университет т. 49, серия 9.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2010, стр. 86-91, ISBN 1311-3321.
доклад Ташева С., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова. Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 5. Обикновен глог – течни екстракти. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.53, с. 10.2, Русе, Изд. център към Русенски университет, 2014, стр. 140 - 145, ISBN 1311-3321.
доклад Ташева С., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова. Термодинамични параметри при екстракция на етеричномаслени и лечебни суровини. 4. Конкрет и резинои от листа и плодове от източен глог. В: Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LXI, Пловдив, УХТ - Пловдив, 2014, стр. 269 – 274, ISBN ISSN 0477-0250.
доклад Ташева С., С. Дамянова, П. Мерджанов, А. Стоянова. Технология на екстракти за козметиката от плодови пресовки на арония (Aronia melanocarpa (Michx) Elliott.) 1. Дъбилни вещества. В: Научни трудове на Русенския университет, т. 51, серия 9.2,, Пловдив, УХТ-Пловдив, 2012, стр. 98-104, ISBN 1311-3321.
доклад Теличкун Ю., О. Губеня, В. Теличкун, С. Стефанов, С. Дамянова, Й. Стефанова. Розуміння споживачем елементів маркування харчових продуктів. В: Scientific and Practical Conference, Kyiv, Ukraine, NUHT, 2015, стр. 150-152, ISBN УДК 664:339.5.
доклад Тодорова С., С. Дамянова, Н. Василева, Р. Стефанова, Евг. Ганева. Получаване на функционални хранителни продукти.ІІ. Кисело мляко със сусамено семе. В: Научни трудове на Русенски университет т. 48, серия 9, Русе, Русенски университет, 2009, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
доклад Трифонов Д., И. Костова, Т. Димитров, С. Дамянова, М. Иванова, П. Мерджанов, Р. Власева, А. Стоянова. Приложение на етеричномаслени суровини и ароматични продукти от тях в хранителновкусовата промишленост. 1. Плодове от ким (Carum carvi L.) в бяло саламурено сирене. В: Научни трудове на Русенския университетт. 51, серия 9.2, Русе, РУ "А. Кънчев", 2012, стр. 143 -148, ISBN 1311-3321.
доклад Цонев Р., С. Дамянова, М. Стоянова, А. Стоянова, О. Губеня. РацIональнι режими виробнцтва екстрактιв з пауловнιï. В: 78 Мιжнародна наукова конференцιя молодих учених, аспιрантιв ι студентιв, частина 2, , Киïв, Национальний унιверситет харчових технологιй, 2012, стр. 41-42
доклад Шамцян М., Б. Колесников, Ю. Яцко, А. Бирка, Л. Гачеу, О. Тица, Д. Мнерие, Д. Цуку, С. Стефанов, С. Дамянова. Изучение состояния пищевого этикетирования, Ресурсо-та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності. В: ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, Київ, 2014, стр. 143
учебник Дамянова С. Технология на ароматичните продукти. Русе, Акад. Изд. на Русенски университет «А. Кънчев», 2015, стр. 124, ISBN 978-954-712-668-8.
други трудове Дамянова С. Технология на ароматични продукти от лечебни и етеричномаслени растения, дисертация за придобиване на научна степен Доктор на науките, 2015, стр. 324
други трудове Дамянова С. Получаване и изследване на ароматични продукти от прополис с цел приложение в парфюмерията и козметиката, дисертация за получаване на образователна и научна степен “доктор”, 1999
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.