РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1621 до 1640 от общо 1657
доклад Цетана Н., В. Терзиев. Осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение. Финансово стимулиране на работодатели за разкриване на нови работни места. Адаптивност и мобилност на работната сила. В: Юбилейна международна конференция „Трудът и неговата защита през XXI век”, Университет за национално и световно стопанство, София, УНСС, 2003, стр. 288-300
доклад Юлиян М., В. Терзиев. Преодоляването на междуличностните конфликти- основа за просперитета на организацията. В: УНИТЕХ’06, Габрово, Технически университет-Габрово, 2006, стр. 201-207, ISBN 954-683-353-3.
доклад Юлиян М., В. Терзиев. Социално интегриране на хора с ограничени възможности на пазара на труда чрез регионална програма за заетост. В: Научна конференция с международно участие, Технически университет, Габрово, 1999, стр. 128-132, ISBN 954-683-098-4.
доклад Юлиян М., В. Терзиев, Р. Радев. Интеграцията на Русенски университет и службите по заетостта за професионална квалификация на работна сила. В: Втора конференция „Службите по заетостта и социалната интеграция на безработните лица на пазара на труда”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, 1999
учебник Даскалова, Л., С.Попова, В.Боздуганова, В.Петров. Техническа механика. Русе, РУ "А. Кънчев", 2006, стр. 168, ISBN 978-954-712-359-5.
учебник Иванов Ив. В. Механика на материалите и конструкциите. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 374, ISBN 9789547126206.
учебник Младенов, Ю. , В. Терзиев. Управление на човешките ресурси. Русе, Русе, 2011, стр. 182, ISBN 978-954-8952-57-6.
учебник Младенов, Ю., В. Терзиев. Основи на управлението. Русе, Русе, 2011, стр. 192, ISBN 978-954-8952-58-3.
учебник Младенов, Ю., В. Терзиев. Организация и управление на фирмата (учебник). Русе, Силоам прес, 2009, ISBN 978-954-8952-45-3.
учебник Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 2. попр. изд., [Библиотека за докторанта], Русенски университет, Русе, 2004, стр. 248, ISBN 954-712-229-0.
учебник Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 1. изд., [Библиотека на докторанта], Русенски университет, Русе, 2003, стр. 248, ISBN 954-712-193-6.
учебно пособие Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Белниколовски, Б.Г., И.М. Кралов, В.Г. Витлиемов, С.Г. Стоянов, В.Н. Петров, В.С. Боздуганова, Д.Д. Валачев, Б.М. Илиев. Дванадесет изпитни теста по Механика. Технически университет, София, 2004, стр. 134, ISBN 954-438-453-7.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулирование новых из поставленных задач по Механике: Методическое пособие. Руссе, Академическое издательство „Руссенский университет”, 2019, стр. 80, ISBN 978-619-7135-14-5.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи. Методическо помагало. 2-ро прераб. и доп. изд. Русе, Университетско издателство, 2016, стр. 80, ISBN 978-619-7135-09-1.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи по Механика. (Учебно-методично помагало). Русенски университет, Русе, 2001, стр. 38, ISBN 954-712-129-4.
учебно пособие Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, М. Василева, Д. Христов, Л. Игнатова, Н. Станчева, И. Иванов, Р. Танов. Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 1998, стр. 168, ISBN 954-712-0008-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.