РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 181 до 194 от общо 194
учебник Иванов Р., Ив. Евтимов, Ив. Миленов, О. Кръстев, К. Велков. Електрически превозни средства за обществен транспорт. Русе, Издателски център при РУ „Ангел Кънчев", 2016, стр. 402, ISBN 978-954-712-691-6.
учебник Иванов Р., Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев, К. Хаджиев, Г. Кадикянов, Г. Станева. Устройство на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2016, стр. 339, ISBN 978-954-712-690-9.
учебник Иванов, Р. Железопътна техника (второ издание, на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2005, стр. 272, ISBN хххххххх.
учебник Иванов, Р. Железопътна техника. Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 272, ISBN 954-712-215-0.
учебно пособие Иванов Р., Б. Ангелов, Р. Вълев, Б. Русев. Автомобили. Технически данни (на хартиен и на електронен носител). Русе, ПБ на РУ, 2003, стр. 320, ISBN 954-712-219-3.
учебно пособие Иванов Р.П., Б.Г. Ангелов, Т.И. Тодоров, К.Д.Дочев. Автомобили. Технически данни. Русе, ПБ на Русенски Университет, 1997, стр. 160, ISBN 954-712-219-3.
учебно пособие Иванов, Р. Железопътна техника. Атлас конструкции. Русе, ПБ РУ, 2010, стр. 143, ISBN 978-954-712-482-0.
учебно пособие Тотев Т., Р. Иванов, Б. Ангелов. Трактори технически данни. Русе, Печатна база на ВТУ, 2000, стр. 144, ISBN 954-712-053-0.
учебно пособие Тотев, Т., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Ръководство за упражнения по Изпитване на автомобили и трактори и Системи за управление на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-481-3.
патенти и др. Андонов, К. Й., Кр. Ениманев, Д. Иванова, Р. Иванов, К. Коев, В. Стоянов, Д. Димов. Устройство за сушене и съхранение на селскостопанска продукция, патент BG, No 64325 В1,2004.
патенти и др. Иванов, Р., Р. Русев, Е. Аврамов, Г. Кадикянов, Г. Станева. Уредба за изпитване на пневматични гуми, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ, No 2338 U1,2016.
патенти и др. Русев Р.Г.,Стоянов С.Г.,Иванов Р.П.,Русев Б.Д. Навесно устройство за теглителни машини, Патент, No 51)Int.CL., A01B ,2006.
патенти и др. Станчев Д., Р. Иванов, Д. Иванов. Метод за определяне на коефициентите на условно увеличение на масата на транспортни машини., Автоско свидетелство, No N47759, G01L 5/13,1990.
патенти и др. Станчев,Д., Д.Иванов, Р.Иванов, Г.Тодоров, А.Смрикаров. Метод за определяне на натоварването на двигател с вътрешно горене, Авторско свидетелство за изобретение, No 46251,1992.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.