РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 1841 до 1860 от общо 1868
учебник Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 2. попр. изд., [Библиотека за докторанта], Русенски университет, Русе, 2004, стр. 248, ISBN 954-712-229-0.
учебник Цонев, С., В.Г. Витлиемов, П.А. Коев. Методи за оптимизация. 1. изд., [Библиотека на докторанта], Русенски университет, Русе, 2003, стр. 248, ISBN 954-712-193-6.
учебно пособие Ангелов Н Д Белкинова Е Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотeхническа подготовка. (първо издание). Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2005, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Ангелов Н Д Белкинова Ем Ангелова Л Георгиева Ю Ангелов С Калчева. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (трето издание). Печатна база на Русенски университет, Русенски университет, 2007, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Ангелов Ю Д Белкинова Л Георгиева Е Ангелова С Калчева Т Стоянова. Сборник тестови задачи по общотехническа подготовка (шесто издание). Русе, Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънче, 2011, стр. 80, ISBN 954-712.
учебно пособие Белниколовски, Б.Г., И.М. Кралов, В.Г. Витлиемов, С.Г. Стоянов, В.Н. Петров, В.С. Боздуганова, Д.Д. Валачев, Б.М. Илиев. Дванадесет изпитни теста по Механика. Технически университет, София, 2004, стр. 134, ISBN 954-438-453-7.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулирование новых из поставленных задач по Механике: Методическое пособие. Руссе, Академическое издательство „Руссенский университет”, 2019, стр. 80, ISBN 978-619-7135-14-5.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи. Методическо помагало. 2-ро прераб. и доп. изд. Русе, Университетско издателство, 2016, стр. 80, ISBN 978-619-7135-09-1.
учебно пособие Витлиемов, В.Г. Формулиране на нови от поставени задачи по Механика. (Учебно-методично помагало). Русенски университет, Русе, 2001, стр. 38, ISBN 954-712-129-4.
учебно пособие Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, М. Василева, Д. Христов, Л. Игнатова, Н. Станчева, И. Иванов, Р. Танов. Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 1998, стр. 168, ISBN 954-712-0008-5.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, Н. Станчева, И. Иванов, Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Съпротивление на материалите - ръководство за самостоятелна подготовка. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2004, стр. 128, ISBN 954-712-253-3.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й.Николов, Д. Христов, Н.Станчева, В.Боздуганова, Ю.Ангелов. Таблици и контролни въпроси по Съпротивление на материалите. Русенския университет, Русе, 2000, ISBN 954-712-089-1.
учебно пособие Н.Попов, Д.Христов, Л.Даскалова, В.Петров. Ръководство за решаване на задачи по Техническа механика. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 68, ISBN 954-712-131-6.
учебно пособие Партинов, П.Д., Г.К. Габровски, Л.Г. Даскалова, И.А. Луканов, В.Г. Витлиемов. Ръководство за решаване на задачи по теоретична механика. Част II. Динамика. 1. изд., 1982; 2. попр. изд. 1985, 3. доп. изд., ВТУ-Русе, 1988, стр. 130, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-Х.
учебно пособие Стоянов С.Г., В.С. Боздуганова, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Механика 1. Практически упражнения по кинематика и статика с MATLAB. Катедра "Техническа механика", Русенски университет (Деп. в Библ. на РУ), 2006, стр. 60, ISBN ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Статика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-413-4.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Динамика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 104, ISBN 978-954-712-416-5.
учебно пособие Стоянов, С.Г., В.С. Боздуганова, В.Н. Петров, Д.С. Велчев, В.Г. Витлиемов, Й.Т. Йорданов. Ръководство за упражнения по Кинематика с MATLAB. Русенски университет, Русе, 2008, стр. 68, ISBN 978-954-712-411-0.
учебно пособие Тончев, Й., В.Г. Витлиемов. Оптимизация с MATLAB. Прагматичен подход. [Библиотека за докторанти]. Русе, Университетско издателство, 2013, стр. 250, ISBN 978-954-712-593-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.