РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 3128
монография Atanassov G.,I.Iliev,C.Chassoul. Industrial flue gas scrubbing from particulates with superimposed heat recovery by means of condensing economizers state of the art. Utrecht, Holland, Office for official publications of the European Community, 1995, pp. 130, ISBN 92-825-4007-3.
монография Hristo Beloev, Miroslav Pristavka, Vladimir Krocko. Quality control in production processes. Ruse, Uniwersity of Ruse, 2014, pp. 154, ISBN 978-619-7071-62-7.
монография Hujo Ľ., P. Kangalov, J.Kosiba. Laboratory Test Devices for Evaluating the Lifetime of Tractor Hydraulic Components (Proceedings, Methods and Applications). Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-665-7.
монография Iliev I, N.Kaloyanov, P.Gramatikov, A.Terziev, I.Palov, S.Stefanov, K.Sirakov,V.Kamburova. Energy Efficiency and Energy Management Handbook, Bulgaria Energy Efficiency for Competitive Industry Financing Facility (BEECIFF): Project Preparation, Capacity Building and Implementation Support. Sofia, Ministry of Economy, Energy and Tourism (“MoEET”), 2012, pp. 224, ISBN 978-619-90013-8-7.
монография Juraj Jablonicky, Daniela Uhrinova, Mitko Nikolov. Consideration of the properties of selected biofuels. Русе, Русенски университет, 2013, pp. 88, ISBN 978-619-7071-32-0.
монография Kollárová K., Š.Pogran, P. Kangalov. Precision Tillage: on the Way from Information to Decisions. Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-656-5.
монография Maros Korenko, Hristo Beloev, Pavol Kaplik. Quality controls using PPAP method. Ruse, Uniwersiry of Ruse, 2013, pp. 154, ISBN 978-619-7071-12-2.
монография Michl Kralik, Juraj Jblonicky, Mitko Nikolov. Monitoring of NOx emissions at selected diesel engine. Ruse, University of Ruse, 2015, pp. 94, ISBN 978-954-712-678-7.
монография Monica Dubenova, Roman Galik, Kaloyan Stoyanov. Effect of breeding technology on production of ammonia and greenhouse gas emissions in facility for pigs. Ruse, Angel Kanchev University of Ruse, 2014, pp. 82, ISBN 978-619-7071-66-5.
монография Stefan Gaspar, Jan Pasko, Hristo Beloev. Production technology of aluminium castings by die casting. Ruse, Uniwersiry of Ruse, 2013, pp. 198, ISBN 978-619-7071-13-9.
монография Valach M., Ľ. Híreš, P. Kangalov,. Biofuels and biolubricants in agricultural machinery. Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-679-4.
монография Алипиев, О. Геометрия на еволвентното зацепване. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 152, ISBN 978-954-8467-34-6.
монография Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
монография Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии - второ преработено и допълнено издание. Русе, Издателски център при Русенски университет "А.Кънчев", 2019, стр. 223, ISBN 978-954-712-757-9.
монография Белоев Х.И., П.Д.Димитров. Почвозащитни технологии - първо издание. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2017, стр. 191, ISBN 978-954-712-708-1.
монография Белоев, Х. Технологии и система машини за минимална обработка на почвата на наклонени терени в условията на устойчиво земеделие. Дисертация за присъждане на ОНС "доктор на техническите науки". Русе, Русенски университет, 2009, ISBN 1234.
монография Белоев, Х. Изследване на комбиниран работен орган за обработка на почвата. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1997, ISBN 1234.
монография Белоев, Х, П.Радулов, А.Ангелов, П.Димитров, К.Стоянов, Т.Билева. Използване на органични остатъци в земеделието. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-8467-17-9.
монография Борисов, Б. Изследване на комбиниран наситняващ апарат за груби фуражи. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор". Русе, Русенски университет, 1991, ISBN 1234.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.