РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 4449
монография E.Velikova, E.Barbeau, H.Shin, A.Friedlander, S.Shirali, A.Andžāns (Eds.). Proceedings of the Topic Study Group4: Activities and Programs for Gifted Students (The book contributed to the 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Denmark). R., Latvia, University of Latvia, University of Rousse, 2004, pp. 109, ISBN 9984-770-17-6.
монография Georgieva, S., T. Balkandzieva. Pedagogical strategies for achieving emotionalstability whit childrenfrom incomplte families, В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите и чувствата в образованието и социал. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 141-151, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Georgieva, S., T. Mincheva. The interactive educational environment as an organizitiona form for improving comprehension by experiencing a ralette of emotions,В: Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране не емоциите. Ruse, RU MEDIATEX, 2019, стр. 134-141, ISBN 978-619-207-183-7.
монография Grossinho, M.R., S.A. Tersian. An Introduction to Minimax Theorems and their Applications to Differential Equations. Dodrech/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 2001, ISBN 0-7923-6832-0.
монография Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Ecology in Transport: Problems and Solutions Chapter:Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2020, pp. 441-504, ISBN 978-3-030-42323-0.
монография Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 233-288, ISBN 978-3-030-11511-1.
монография Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple,Second edition. Singapoure, World Scientific, 2004, ISBN 981-238-815-X.
монография Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple, First Edition. Singapoure, World Scientific, 1999, ISBN 9810238916.
монография Velikova, E. Results of Training under the Project DANET. R., G.Dochev, 2011, pp. 164, ISBN 978-954-8675-28-4.
монография Velikova, E. & A. Andzans (Eds.). Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, The book contributed to the DG9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, ICME11, Mexico, 2008. R., Bulgaria, University of Rousse, University of Latvia, 2008, pp. 384, ISBN 978–954–712–420-2.
монография Velikova, E.A. (Ed.). Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria. Athens, Greece, V-Publications, 2003, pp. 392, ISBN 960–8073–10–3.
монография Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
монография Атанасова Г., П. Христова. Алгоритмите - средство за създаване на умения за моделиране на реалността. Издателски център при Русенски университет, Медиатех Плевен, 2017, стр. 116, ISBN 978-619-207-126-4.
монография Баева Д. Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историчското наследство. Русе, печатна база на Русенски университет, 2020, стр. 135, ISBN 978-619-91659-0-4.
монография Баева Д. Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух. Русе, Русенски университет, 2017, стр. 243, ISBN 978-619-207-112-7.
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Бенина, И.,Н. Бенин. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Т.II. Русе, Академично издателство Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 156, ISBN 978-954-712-763-0.
монография Ванева, В. Педагогика на овладяването на елементарните математически представи. Русе, УИЦ, 2006, стр. 212, ISBN 10:954-712-326-2.
монография Ванева, В., Б. Личев, В. Христова, Г. Георгиева и др. 50 образователни системи, с.44-52. Русе, Печатна база при РУ, 2006, стр. 248, ISBN 10: 954-712-346-7.
монография Василева В. Актуални проблеми на организацията и управлението на образованието. Училищно законодателство. София, Авангард Прима, 2016, стр. 198, ISBN 978-619-160-658-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.