РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 781
монография Hujo Ľ., P. Kangalov, J.Kosiba. Laboratory Test Devices for Evaluating the Lifetime of Tractor Hydraulic Components (Proceedings, Methods and Applications). Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-665-7.
монография Juraj Jablonicky, Daniela Uhrinova, Mitko Nikolov. Consideration of the properties of selected biofuels. Русе, Русенски университет, 2013, pp. 88, ISBN 978-619-7071-32-0.
монография Kollárová K., Š.Pogran, P. Kangalov. Precision Tillage: on the Way from Information to Decisions. Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-656-5.
монография Michl Kralik, Juraj Jblonicky, Mitko Nikolov. Monitoring of NOx emissions at selected diesel engine. Ruse, University of Ruse, 2015, pp. 94, ISBN 978-954-712-678-7.
монография Valach M., Ľ. Híreš, P. Kangalov,. Biofuels and biolubricants in agricultural machinery. Ruse, University of Ruse “Angel Kanchev”, 2015, ISBN 978-954-712-679-4.
монография Алипиев, О. Геометрия на еволвентното зацепване. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 152, ISBN 978-954-8467-34-6.
монография Алипиев, О. Нетрадиционни зъбни предавки със симетрично и несиметрично зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 445, ISBN :978-954-92964-95.
монография Алипиев, О. Циклоидни предавки с вътрешно зацепване. Русе, Дема прес, 2019, стр. 183, ISBN 978-954-92964-8-8.
монография Грозева, Т. ФОРМООБРАЗУВАНЕ ПРОФИЛИТЕ НА ЗЪБИТЕ НА АРКОИДНИ ЗЪБНИ КОЛЕЛА С НАДЛЪЖНА ЦИКЛОИДНА ЛИНИЯ НА ЗЪБА. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 120, ISBN 978-954-712-795-1.
монография Даниел Ликаса Бекана. Оптимизиране поддържането на аграрно-индустриалната техника. Русе, Академично издателство Русенски университет "А. Кънчев" Русе, 2020, стр. 136, ISBN 978-954-712-800-2.
монография Кангалов П. Възстановителни покрития от електролитни сплави - научна монография. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 170, ISBN 978-954-712-785-2.
монография Николов М. Възстановителни вибронаварени покрития в защитни газове и техните смеси. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 144, ISBN 978 954 712 756 2.
монография Узунов Т.И. Динамични процеси на телферни електродвигатели с конусен ротор. Издателски център на Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Дема прес“, 2020, стр. 130, ISBN 978-619-7546-12-5.
студия Alipiev, O. Geometric design of involute spur gear drives with symmetric and asymmetric teeth using the Realized Potential Method. Mechanism and Machine Theory , “Elsevier”, Vol. 46, № 1 ( Impact Factor – 2,796), 2011, pp. 10-32, ISBN 0094-114X.
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Regarding the effect of the rack - cutter fillet on the undercutting of gears.// Power Transmissions, Series: Mechanisms and Machine Science, “Springer”, 2013, No Volume 13, pp. 199-209, ISSN 2211-0984.
статия Alipiev O., S. Antonov, T. Grozeva. Generalized model of undercutting of involute spur gears generated by rack-cutters.// Mechanism and Machine Theory, “Elsevier”, 2013, No Vol.64, pp. 39-52, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2013, Scopus)
статия Alipiev O., S. Marinov, T. Uzunov. Optimal tooth profile design of a gear shaper cutter when meshing with internal straight splines.// Mechanism and Machine Theory, 2018, No Vol.129, pp. 70-79, ISSN 0094-114X. (Impact factor: 2.796 /2018, Scopus)
статия Alipiev, O. Spur gear drives with asymmetric involute–lantern meshing.// Acta technica corviniensis – Bulletin of engineering, Romania, 2011, No 3, tome IV, pp. 55-59, ISSN 2067-3809.
статия Alipiev, O. Method of geometric calculation of involute helical gear drives, modified in two directions..// Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering, Romania, 2010, No 2, tome VII, pp. 81-88, ISSN 1584-2665.
статия Alipiev, O. Spur Gear Drives with a Small Number of Symmetric and Asymmetric Teeth.// Canadian Journal on Mechanical Sciences and Engineering, 2010, No 1, ISSN 1008-011.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.