РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 1179
монография Master Eng. Miglena Julianova Angelova, Prof. Eng. Veselin Grigorov. Prerequisites for the economic sustainability of higher education. Scholar`s Press, Scholar`s Press, 2018, ISBN 978-620-2-31636-1.
монография Замфиров, Ив., М.Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 1999, стр. 142, ISBN УДК 621.7.04..
монография Замфиров, Ив. Методи за насочено въздействие на силовите деформации при струговане. Русе., Хабилитационен труд за присъждане на научно звание, 2010, стр. 225, ISBN не.
монография Замфиров, Ив. Конструиране на машинни приспособления. Русе, TEMPUS JEP 13417-97, 2000, стр. 100, ISBN УДК 621.9.06(075..
монография Замфиров, Ив., М. Енчев. Технология на машиностроенето, ч.1. Русе, ПБ на РУ, 1999, ISBN TEMPUS JEP 12417-.
монография Иванов В., Ал. Иванов. Профилиране на инструменти за формообразуване на винтови повърхнини. Русенски университет, Русенски университет, 2012, стр. 160, ISBN 978-954-712-575-9.
монография Сакакушев, Б. Измервателни системи – теория и практика. Долна Митрополия, Факултет „Авиационен“, Национален Военен Университет „Васил Левски“, 2019, стр. 118, ISBN ISBN 978-954-713-.
монография СОТИРОВ, Бранко. Двупрофилният метод за контрол на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 120, ISBN 978-954-8633-44-4.
монография Сучков А.Г., В.С.Костадинов, М.К.Кършаков, В.И.Григоров. Довършващо обработване чрез повърхностно пластично деформиране на вътрешни цилиндрични повърхнини. Русе, Издателска къща „Наука и практика, 1999, ISBN 954-8861-07-0.
студия Vodenicharov S. K. Stoichev M. Dimitrov G. Botev D. Bratanov. Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in. София, България, България, 2013, pp. 504, ISBN 978-954-9255.
студия Братанов Д., Р. Братанова. Определяне на преходните процеси при позициониране на манипулатор на робот за обезвреждане на взривове. София, България, БАН, 2013, стр. 111-163, ISBN 978-954-92552-7-0.
студия Димитров Л., Т. Тодоров, С. Вичев, Хр. Дограмаджиян, К. Иванов, В. Киров,. Справочен материал за режещите свойства и режимите на рязане на инструменти, изработени от бързорежеща стомана Р6А2М5. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN УДК 66.017.
студия СОТИРОВ, Б., ИВАНОВ, С. История и развитие на уредите за измерване на цилиндрични зъбни колела. Русе, Гаяна – Русе, 2014, стр. 31, ISBN 978-954-8633-45-1.
статия Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
статия Belev, Stefan, Miroslav Penchev. Simulation Model of coremaking plant..// Technological Developments in Networking, Education and Automation, 2010, No 1, pp. 247-251, ISSN 9048191505.
статия Bilge T., A. R. Motorcu, Al. Ivanov. OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS FOR DIMENSIONAL ACCURACY IN DRILLING OF COMPACT LAMINATE COMPOSITE USING GRAY RELATIONAL ANALYSIS.// SDU International Journal of Technological Sciences, 2017, No Vol. 9, №2, , pp. 1-22, ISSN 1309-1220.
статия Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Evaluation of the Delamination Factor for Drilling of Compact Laminate Composite Material with Tungsten Carbide Tools.// Pamukkale University Journal of Engineering Sciences. Web of Science, 2017, No 23 (4), pp. 427-436, ISSN 13007009/21475881.
статия Bilge T., Motorcu A.R., Ivanov A. Multi-Objective Optimisation of Drilling Parameters for Dimensional Accuracy in Drilling of Compact Laminate Composite Using Taguchi Based Grey Relational Analysis.// Gazi University Journal of Polytechnic, 2016, No Evaluation_o
статия Bratanov Daniel, Rumyana Bratanova. Measurement of the suspension effect towards the gripper positioning in mobile robot’s manipulator.// Global Virtual Conference 8-12 April 2013, 2013, No 3, pp. 539 – 543, ISSN 978-80-554-0649-7.
статия Dimitar Dimitrov, Tamas Szecsi. Machining accuracy on CNC lathes under the lack of unity of the process and design data.// PROCEDIA CIRP, 2016, No VOLUME 41, pp. 824-828, ISSN 2212-8271. (SJR rank: 0.572 /2015, http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100243809&tip=sid&clean=0)
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.