РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 1853
монография Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467-76-6.
монография Terziev V. Analysis ofthe national program „From social assistance to employment”. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 244, ISBN 978-5-00068-3.
монография Terziev V. Opportunities for improving the efficiency of the social adaptation of servicemen discharged from military service in Bulgaria:. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3.
монография Terziev V. Impact of active social policies and programs in the period of active economic transformations in Bulgaria. Vienna, Austria, „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015, pp. 434, ISBN 78-3-903063-44-0.
монография Terziev V. Assessment of active social policies impact of social policies on transformation processes in bulgarian economy. издателство, Москва, 2015, ISBN 978-500086-881-2.
монография Terziev V. Analyses of Labor Market Development in the Republic of Bulgaria and the influence of the transition period,. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, ISBN xxxxxxx.
монография Terziev V. OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SOCIAL ADAPTATION OF SERVICEMEN DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE IN BULGARIA. Novosibirsk, Russia, CRNS, 2015, pp. 272, ISBN 978-5-00068-402-3.
монография Terziev V., E. Arabska. Assessment of active social policies’ impacts on labor market in the Republic of Bulgaria. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-5-906769-97-8.
монография Terziev V., E. Arabska. Theoretical and methodological basis of social programming and social activity,Колективная монография. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-5-906808-20-2.
монография Terziev V., E. Arabska. Organic production and management in the Republic of Bulgaria contributing to sustainable development and assurance of safe and healthy living environment. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN 978-906781-40-6.
монография Terziev V., S. Dimitrova. Social Programming in the context of stimulating social activity and regulation of social development through active policies. Vienna, Austria, East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015, pp. 222, ISBN 978-3-903063-47-1.
монография Terziev V., Дворкина М.А, Гичиев Н.С., Василенкова Н.С., Бухтиярова Т.И., Дубьнина А.В.,Шкиотов С.В.,Солоников И.В.,Соткин И.С.,Артухина М.В.,Соловьева Н.В.,Пахомова Е.В.,Шуклина З.Н. Социально-экономическое развитие на современном этапе:проблемьi и направления. Москва, издателство „Перо“, 2015, ISBN 978-5-00086-650-4.
монография Terziev V., М.М.Брутян, А.А.Дамбовская, Ж.Ж.Захарова, Р.С.Златева, Т.Л.Короткова, С.С.Кузьмин, Н.Б.Куршакова, О.В.Кучеренко, А.Н.Левенцов, В.А.Левенцов, Н.В.Муханова. Современная модель эффективного бизнеса. Novosibirsk, Russia, ЦРНС, 2015, ISBN 978-500068-332-3.
монография Бакърджиева, Р., В., Терзиев, Е., Арабска, В., Пиримова, И., Славова, М., Стефанова, Т., Тодорова, Т. Отговорният бизнес в България: съвременни предизвикателства и европейски измерения. Пловдив, СНЦ „Академия за иновации и устойчивост“ – Пловдив, 2017, стр. 216, ISBN 978-619-7246-09-4.
монография Севдалина Д., В. Терзиев. Основа стратегических решений правления ресурсами безопасности и обороны. Уфа, Россия, Аэтерна, 2015, ISBN ххххххх.
монография Терзиев В. Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики. Русе, Примакс -Русе, 2015, стр. 375, ISBN 978-619-7242-02-7.
монография Терзиев В. Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба. Русе, Примакс -Русе, 2014, стр. 438, ISBN 978-954-8675-88-8.
монография Терзиев В. Въздействие на политиките на пазара на труда за осигуряване на заетост. Русе, Дема-прес, 2013, ISBN 978-954-92964-2-6.
монография Терзиев В. , Е. Стоанов. ВЫЗОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Новосибрск, ЦРНС, 2015, стр. 318, ISBN 978-5-00068-445-0.
монография Терзиев В., Е. Стоянов. Управленският контрол в социалното програмиране:Моделно усъвършенстване на процеса по социална адаптация. Русе, издателство „Авангарт Принт“, 2015, стр. 348, ISBN 978-954-337-283-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.