РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 902
монография Ангелов, Б. Методологически основи на функционално-структурния анализ и проектирането на техническите системи. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 130, ISBN 978-954-712-631-2.
монография Иван Евтимов. ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА - една реалност за устойчиво развитие на транспорта и опазване на околната среда. гр. Русе, Издателски център при Русенски университет, 2015, стр. 180, ISBN 978-954-8675-97-0.
студия Ангелов, Б. Европейски измерения във висшето образование – анализ на ниво университет. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2014, стр. 36, ISBN 978-954-712-614-5.
студия Ангелов, Б. Образователна дейност – връзка между провежданото обучение и обявените мисия, цел и задачи на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе, Издателски център на Русенския университет „А. Кънчев“, 2011, стр. 170, ISBN 978-954-712-613-8.
студия Ангелов, Б. Изследване върху устойчивостта на праволинейното движение на самоходна колесна машина с хидрообемна трансмисисия.Автореферат на докторска дисертация. Русе, Печатна база на РУ, 1992, стр. 32, ISBN xxxx.
студия Иван Евтимов. Изследване върху съотношението между ъглите на отклоняване на управляемите колела на колесен трактор. Автореферат на дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на техническите науки". Русе, Печатна база на ТУ-Русе, 1991, стр. 33, ISBN ХХХХ.
студия Иванов, Р.П. Изследване износването на гумите на управляемите колела при работа на трактора на транспорт. Автореферат на кандидатска дисертация. Русе, ПБ на ВТУ, 1994, стр. 34, ISBN хххх.
статия Angelov, B, Sv. Mateev. A Generalized Model for the Design of Technical Systems – a Step towards the Convergence Theory and Practice.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 75-79, ISSN 1312-8612.
статия Angelov, B. Functional–Structural Analysis and Design of the Technical Systems – a Different Overview of Methodology.// Машиностроене и машинознание, 2014, No 23, pp. 70-74, ISSN 1312-8612.
статия Angelov, B., Sv. Mateev, Str. Entchev. Adaptation of an Existing Solution for Work in New Conditions – an Analysis of the Methodology.// Journal Mechanization in Agriculture, 2014, No 3, pp. 15-17, ISSN 0861-9638.
статия Barzev, K. Environmental protection from the automotive transport.// Journal of Environmental Protection and Ecology, 2000, No Volume 1, No, pp. 39-43, ISSN 1311-5065.
статия Borri C., R. Ivanov, H. Beloev, B. Angelov, V. Pencheva. Engineering Education of 21 st Century- Challenges of Curricula Development.// QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN BULGARIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES, 2009, No 2, pp. 113-124, ISSN 1314-0051.
статия Bozhkov Sl., Iv. Milenov, O. Slivarov, G. Staneva, P. Bozhkov. RESEARCHING THE WAVEFORMS OF THE AUTOMOBILE ELECTROMAGNETIC ACTUATORS.// AUT, 2016, No Vol 15, No. , pp. 1-7, ISSN ISSN: 1820-6417.
статия Dechevski N. , I. Cinev, S. Bozhkov, P. Bozhkov, G. Staneva. Testing Equipment CA-1 for Illustrating the Performance of Diesel ICE Automobile with Front Drive Wheels.// Journal of Physics and Technology, 2017, No Volume 1, Nu, pp. pp. 58–62, ISSN 2535-0536.
статия Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
статия Florin NICOLAE, Rosen IVANOV, Cătălin POPA, Filip NISTOR, Alexandru COTORCEA. THE RELATIONS BETWEEN THE PORT BUSINESS FRAMEWORK AND THE QUALIFIED MANPOWER COMPENTENCIES – LITERATURE REVIEW AND PROPOSED GUIDELINES.// “Mircea cel Batran” Naval Academy Scientific Bulletin, Volume XX – 2017 – Issue 1, 2017, No 1, ISSN 86-93.
статия HADJIEV, KIRIL. INFLUENCES OF SI ENGINE PARAMETERS ON CREVICE FUEL LOSSES.// JOURNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA, 2008, No VI, pp. p.71-74, ISSN ISSN 1584-2665.
статия Iliev S. Simulation on single cylinder diesel engine and effect of compression ratio and EGR on engine performance and emissions.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No 8, pp. 11-13, ISSN 1313-0226.
статия Iliev S. Simulation on single cylinder diesel engine and estimation of engine performance using AVL BOOST software.// INTERNATIONAL VURTUAL JOURNAL Machines, Technologies, Materials, 2014, No 7, pp. 33-35, ISSN 1313-0226.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.