РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 507
монография Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Ecology in Transport: Problems and Solutions Chapter:Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2020, pp. 441-504, ISBN 978-3-030-42323-0.
монография Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
монография Белоев Иван. Проектиране, конструиране и експериментално изследване на едноместен автомобил за градска среда със задвижване чрез водородна клетка. Русе, Академично издателство „Русенски университет“, 2019, стр. 104, ISBN 978-954-712-775-3.
монография Любенов Д.А. Експертно изследване на пътнотранспортни произшествия с автомобили. Русе, Академично издателство “Русенски университет”, 2019, стр. 124, ISBN 978-954-712-790-6.
монография Пенчева В., А. Асенов. Политики в областта на безопасността на автомобилното движение и обучение на кандидати за водачи на МПС. Русе, Издателски център на Русенския университет "А. Кънчев", 2019, стр. 260, ISBN 978-954-712-761-6.
студия Beloev Ivan. A study on the application possibilities and the characteristics of the unmanned aerial vehicles. Publishing Centre at University of Ruse, Publishing Centre at University of Ruse, 2017, pp. 40, ISBN 978-954-712-712-8.
студия Белоев И. Иновативни форми на самостоятелна работа на студентите от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация".. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 42, ISBN 978-954-712-740-1.
студия Белоев И. Проектиране, създаване, провеждане на експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 80, ISBN 978-954-712-39-5.
студия Пенчева, В., Асенов, А., Стоянов, П. Съвременни предизвикателства пред градските транспортни системи и устойчива мобилност. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2019, стр. 58, ISBN 978-954-712-792-0.
статия Asenov A, V Pencheva and I Georgiev. Modelling passenger service rate at a transport hub serviced by a single urban bus route as a queueing system.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No Volume 664, (SJR rank: 0.192 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Asenov A., V. Pencheva. Dynamic Properties of Post Electromobil Free Duck.// University of Pitesti, Scientific Bulletin, Automotive series, 2008, No 16, pp. 263-268, ISSN 1453-110.
статия Asenov A., V. Pencheva, E. Savev. Transport servicing of the distribution in city.// Journal Transport problems. Glivwice. Katovice. Poland, 2011, No 1, pp. 242-248, ISSN 1896-0596.
статия Asenov, A. Opportunities of the informational transport markets for development and competitiveness of the transport service with freighting.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara., 2008, No 4, pp. 163-168, ISSN 1584-2673.
статия B. I. Evstatiev, I. S. Ilieva, A. T. Asenov and E. H. Yankov. "A System for Measurement of the Asymmetry between Left and Right Shoulders," 2019, pp. 102-105..// 2019 IEEE 25th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Cluj-Napoca, Romania,, 2019, No 25, pp. 102-105, ISSN 978-1-7281-3330-0. (SJR rank: 0.141 /2018, https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100793191&tip=sid&clean=0)
статия Beloev H, V. Pencheva, J. Popova, T. Grozeva. The Museum „University of Ruse – Chronicles of Growth“.// 3rd International Conference of the Assotiation of University Museums, Trakya University, Edirne, 2016, No book Changin, pp. 110-115
статия Beloev I. A REVIEW ON CURRENT AND EMERGING APPLICATION POSSIBILITIES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 3, pp. 70-76, ISSN 1338-5267.
статия Beloev I. Structure and algorithm of a system for cost-benefit analysis of investments in renewable energy sources at gas stations.// Ecologica ,Beograd, 2015, No 7, pp. 266-273, ISSN 0354-3285.
статия Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
статия Beloev I., N. Nedev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy production from photovoltaic installations located in urban areas.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 37-41, ISSN 0354 - 3285.
статия Beloev Ivan. REVIEW OF THE MAIN STAGES OF DEVELOPING HYDRU CAR FOR PARTICIPATION IN SHELL ECO MARATHON.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 45 - 50, ISSN 2367-5888.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.