РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 621
монография Dobreva, А., S. Stoyanov. Optimization Research of Gear Trains with Internal Meshing. Ruse, University Publishing Centre, 2012, pp. 144, ISBN 978-954-8467-76-6.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, “Publishing house” at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN -10: 954-9906.
студия Dobreva A., N. Stancheva, K. Arnaudov, V. Dobrev, S. Stoyanov. Machine Design, Selected Themes. Ruse, Publishing house at the University of Ruse, 2006, pp. 63, ISBN 10: 954-9906-99-X.
студия Трифонов,Т. Относно окачествяване на нови материали в условията на механично огъване и еднистранно топлинно натоварване. Русе, Печатна база ВТУ "А.Кънчев", 1985, стр. 32, ISBN 2308.
статия Angelova E. Refining the process of design an electrical resistance heating chamber for vacuum furnace in non-stationary process.// Machines,Techologies,Materials, 2018, No 7, pp. 270-272, ISSN 1313-0226.
статия Angelova E., Dzhadzhev. A new approach to automated design of a minimum mass cardan coupling..// SCIENTIFIC PROCEEDINGS of the scientific-technical union of mechanical engineering, 2015, No 20, pp. 71-74, ISSN 1310-3946.
статия Angelova E., V. Ronkova, P. Nenov. Increasing Load Capacity of Cylindrical Gear by Optimizing Their Geometric Parameters.// INMATEH – Agricultural Engineering, 2010, No vol 31,№2, pp. 40-46, ISSN 2068-2239, 2068-4.
статия Angelova,E., V. Ronkova. GEOMETRIC METHOD FOR DETERMINIG RADIANT HEAT EXCHANGE IN VACUUME FURNACE.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2019, No 3, pp. 121-123, ISSN 1313-0226.
статия Dimitroff, I., C. Groseff, D. Andreew, A. Dobrewa (Dobreva). Mechanische Vorrichtungen fuer Antrieb von Systemen mit Robetern.// Proceedings of the 7th World Congress on the Theory of Mashines and Mechanisms, 1987, No 3, pp. 1265-1268
статия Dimitrov Y K Kamenov. Specific opportunities through CAD systems for profiling a real involute curves of a spur gear..// DAAAM International Scientific Book 2019, 2019, No Vol. 18, pp. 241-250, ISSN ISSN 1726-9687.
статия Dimitrov, I., V. Dobrev, A. Dobreva. Suggestion for a Joint Elaboration of a Multifunctional Transport and Power Vehicle.// Proceedings of International Congress “Motor Vehicles & Motors 2006” - Kragujevac, 2006, No 1, pp. 47-, ISSN ISBN86-80581-94-1.
статия Dobrev, V., A. Dobreva. POWER TRANSMISSIONS IN MACHINERY – PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE STRENGTH CALCULATIONS.// Scientific papers on “ENGINEERING AND MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE, TRANSPORTS AND FOOD INDUSTRY INMATEH, 2008, No II, pp. 61-63, ISSN 1583-1019.
статия Dobrev, V., A. Dobreva, V. Ronkova, Y. Dimitrov, K. Kamenov. Method for the Determination of the Rotational Variability of Cardan Drive.// International Journal for Science, Technics and Innovations for the Industry MTM: Machines, Technologies, Materials, 2016, No 6, pp. 17 - 20, ISSN 1313-0226.
статия Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva. Design, Simulation and Modal Dynamics of Gears and Transmissions. "International Conference on Gears 2015”, VDI-Bericht 2255, Munich.// VDI-Bericht 2255, 2015, No 3, pp. 695 - 707, ISSN 978-3-18-092255-3.
статия Dobrev, V., S. Stoyanov, A. Dobreva, I. Spasov. TRANSMISSION ELEMENTS FOR TRANSPORT MACHINES.// Proceedings of International Congress Motor Vehicles & Motors 2008, MVM20080033, 2008, No 1, pp. 79-, ISSN 978-86-86663-38-9.
статия Dobrev, V., Y. Dimitrov, A. Dobreva, K. Kamenov, V. Ronkova. Improved Methodology for Design and Elaboration of Test Machines and Equipment.// "Мachines. Technologies. Materials”, 2016, No 11, pp. 3-6, ISSN 1313-0226.
статия Dobreva, A. Theoretical Investigation of the Energy Efficiency of Planetary Gear Trains.// Mechanisms and Machine Science, 2013, No 13, pp. 289-298, ISSN 978-94-007-6558-0. (SJR rank: 1 /2013, Google Scholar)
статия Dobreva, A. Methods for Improving the Geometry Parameters and the Energy Efficiency of Gear Trains with Internal Meshing.// VDI – Berichte, 2013, No 2199.2, pp. 1291 – 1302, ISSN 978-3-18-092199-0. (SJR rank: 0.1 /2013, VDI)
статия Dobreva, A., E. Rusinova, V. Dobrev. Special Characteristics of Interactive Methods in Higher Engineering Education.// Management and Sustainable Development, 2008, No Year 10, 3-4, pp. 431-433, ISSN 1311-4506.
статия Dobreva, A., V. Dobrev. Innovative Methodology for Decreasing Mechanical Losses in Vehicles.// Proceedings of the 4th International Congress of Automotive and Transport Engineering (AMMA 2018), Springer Verlag, 2018, No 1, pp. 234 - 242, ISSN 978-3-319-94408-1. (SJR rank: 1 /2018, SCOPUS)
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.