РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 865
монография Lewi A. Ultradźwiękowe badania nieniszczące własności mechanicznych cienkich elementów konstrukcyjnych. Warszawa,Polska, IPPT-Polska Akademia Nauk, 2010, pp. 186, ISBN 978-83-89687-57-9.
монография Lewi А. Ocena parametrów pęknięć powierzchniowych metodą dyfrakcji fal ultradźwiękowych. Warszawa, Poland, IPPT PAN, 1984, pp. 145, ISBN 0208-5658.
монография Pencheva, T., M. Nenkov, K. Shtereva, P. Hadjiska, E. Tomerov. Barium Titanate Thin Films: RF-sputtering and Properties. In: Proc. of 9-th International School on Condensed Matter Physics "Future directions in thin film science and technology". London, England, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1997, pp. 286-290, ISBN 9810230990.
монография Андонов К., Б. Манолова, Б. Евстатиев, Цв. Наумов. Модели на ефективността на енергопотреблението и еластичността на товарите и висшите хармоници. Русе, Академично издателство “Русенски университет”, 2020, стр. 297, ISBN 978-619-7546-31-6.
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
монография Георгиев Г., Н.Евстатиева. Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 144, ISBN 978-954-8675-74-1.
монография Евстатиев, Б. Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2012, стр. 133, ISBN 978-954-8467-81-0.
монография Евстатиев, И. Изследване на процесите при производство на енергия от възобновяеми източници. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 184, ISBN 978-954-8467-57-5.
монография Евстатиева Н. Изследване и управление на процесите в хибридни инсталации за производство на топла вода. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 118, ISBN 978-619-7242-67-6.
монография Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
студия МАНУКОВА-МАРИНОВА, АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – ГЕНЕРАТОР НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ. Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, Акаденично издателство Русенския университет, 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-711-1.
студия Соколов Цв., А. Манукова. Алгоритми за приложение на обогатена тромбоцитна плазма при лечение на проблемни кожни рани. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2020, стр. 43, ISBN ISBN 978-954-712-.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
статия ANDONOV K., B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, I. BELOEV. Principle of Modular Matrices in Energetics.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 29-33, ISSN 1312-0751.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Angelova M., Obreshkov K., Levi A. Electrical Conductometric Sensor with Frequency Output for Analysis of Motor Oils.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 67-71, ISSN 0861-0797.
статия Bedzhev B. Y., D. D. Velikova, Zh. V. Zhivkov. Analysis of the Conditions for Synthesis of Efficient Side-Lobes Suppresion Filters for Phase Manipulated Signals.// Journal Scientific and Applied Research, 2014, No 6, pp. 106-113, ISSN 1314-6289.
статия Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
статия Beloev I., N. Nedev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy production from photovoltaic installations located in urban areas.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 37-41, ISSN 0354 - 3285.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.