РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 901
монография Бороджиева, А. Теория и приложения на конволюционното кодиране в комуникационните системи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2008, стр. 160, ISBN 978-954-712-431-8.
монография Илиев, М.П. Системи от сигнали в широколентовите безжични комуникации. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, ISBN 978-954-8467-36-0.
монография Никола Орлоев, Христо Белоев, Михаил Илиев, Йордан Василев, Камен Узунов. Висшето образование в икономиката на знанието. Русе, Примакс ООД-Русе, 2014, стр. 220, ISBN 978-954-8765-80-2.
монография Радев, Д. Симулация на редки събития в широколентовите цифрови мрежи.. София, Колбис, 2006, стр. 343, ISBN 954-8921-18-9.
монография Филип Цветанов, Иванова Елена. КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ НА КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ. Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски” Благоевград, 2017, ISBN 978-954-00-0125-8.
студия Ivaylo Stoyanov, Teodor Iliev, Grigor Mihaylov, Elena Ivanova, Panagiotis Kogias. Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use. Cybernetics Approaches in Intelligent Systems, Computational Methods in Systems and Software 2017, v, Springer, Cham, 2018, pp. 380-389, ISBN 978-3-319-67618-0.
студия Radev, D., Lockshina, I., Radeva, S. Networking and Telecommunications: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. Book Chapter 7.13: Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic in Wireless IP Networks. USA, IGI Global, 2010, pp. 1631-1647, ISBN 978-1-605.
студия Radev,D., Lockshina,I., Radeva,S. Interdisciplinary and Multidimensional Perspectives in Telecommunications and Networking: Emerging Findings. Book Chapter 16: Modeling and Simulation of Self-Similar Traffic in Wireless IP Networks. USA, IGI Global, 2011, pp. 249-266, ISBN 978-1-6096.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
статия Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized of Orthogonal Complementary Pairs – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 543-548, ISSN 978-90-481-9150-5.
статия Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Uniform Sequences with Perfect Periodic Autocorrelation.// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications and Networking, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 177-182, ISSN 978-90-481-3661-2.
статия Bedzhev B. Y., M. P. Iliev. A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes – Technological Developments in Networking.// Education and Automation, Springer, USA, 2010, No 1, pp. 487-492, ISSN 978-90-481-9150-5.
статия Bedzhev B. Y., Stoyan S.Yordanov. Method for synthesis of large families of signals with low correlation.// scientific and applied research, 2012, No 2, pp. 13-20, ISSN 1314-6289.
статия Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Bogdanov R. A. A Method of Phase Manipulated Complementary Signals Applying in Spacecraft-based Radars.// “Aerospace Research in Bulgaria”, 2007, No 21, pp. 105-114
статия Bedzhev B. Y., Tonev V. D. An Algorithm for Synthesis of Welti’s Signals.// Review of Air Force Academy, Brashov, Romania, 2008, No 1
статия Bedzhev B., M.Iliev, S. Yordanov, v. Hadzhivasilev. Method for Synthesis of Signals Possessing Ideal Periodic Autocorrelation Function and Small Alphabet.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 37-40, ISSN 1314-7455.
статия Bedzhev B.Y, S.S.Yordanov, I.M.Michailov. A Method for Synthesis of CAZAC Sequences With Period 7^n-1.// International Journal of Computer Netwotks and Wireless Communications, 2013, No vol.3,no2, pp. 89-96, ISSN 2250-3501.
статия Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455.
статия Bencheva, N., D. Yordanova,Y. Ruseva. Opportunities for Development of the Photovoltaic Sector in Bulgaria.// Entrepreneurship and Innovation, Journal, 2009, No 1, pp. 213-225, ISSN 1314-0175.
статия Bencheva, N., N. Kostadinov, Y. Ruseva. On Teaching Hardware/Software Co-design, using FPGA.// Electronics and Electrical Engineering, Technologija, Kaunas, 2010, No vol 6, pp. 91 – 94, ISSN 1392 – 1215.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.