РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 453
монография Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
монография Кършакова, Р. Връзки с обществеността или бизнес на доверието. РУ ”А. Кънчев”, Русе, Печатна база, 2002, стр. 219 с., ISBN 954-712-158-8.
монография Кършакова, Р. Степени на контекстова зависимост на изречението в писмения научен текст. Дисертация. София, БАН, Институт за български език, 1990, стр. 248, ISBN ВАК.
монография Петрова, Р. Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (AV/KJB)(466 стр.). Русе, Лени Ан, 2012, ISBN 978-954-8190-95-4.
монография Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Културемите в Книгата на притчите (the Book of Proverbs) в Авторизираната версия на Библията (The Authorised Bible, AV/KJV). Хабилитационен труд, 470 стр. Русе, РУ, 2010, ISBN РУ.
монография Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици.Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 265 стр. София, БАН - Институт за български език, 2006, ISBN ВАК.
монография Петрова, Р. (Румяна Петрова Стоянова). Автореферат на дисертацията за присъждане на образователна и научна степен „доктор” „Лингвокултурологично съпоставително изследване на английски и български пословици”, 56 с. София /Русе, Печатна база на РУ, 2006, ISBN РУ.
монография Петрова, Румяна. Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии. Дисертация за присъждане на научната степен "доктор на науките". Русе, РУ, 2016, стр. 465, ISBN 0000.
монография Петрова, Румяна. Български паремии за присмех и похвала. Лингвокултурно изследване (скала на културемите) 289 стр.. Русе, Издателски център на РУ, 2013, стр. 289, ISBN 978-619-7071-36-8.
монография Попова, Ю. Представи за другостта в България в светлината на интеркултурната комуникация.. Русе, Изд. център на Русенски университет, 2014, стр. 181, ISBN 978-954-712-605-3.
монография Р. Русев, Р. Петрова, В. Мийдър, Ч. Бхуванесвар, П. Трендафилова, В. Костова, В. Бараков, Е. Недкова, И. Свободова, В. Шаховски, Н. Тупикова, С. Дачева. В огледалния свят на езика и културата. Ред. Руси Русев. Изд. по научен проект на тема "Изследване на езикови факти и явления в лингвокултурологичен аспект". Русе, Лени Ан, 2007, стр. 257, ISBN 978-954-8190-54-1.
монография СТУДИЯ (63 стр.) Petrova, Roumyana. Truth in Anglo-American Proverbs. Burlington, Vermont, USA, Proverbium 2019 : 36, 2019, pp. 277-340, ISBN 0743 782X.
студия Kornazheva, M. The European Army as a Project of (In)Security.. Sofia, Diplomatic institute, 2015, pp. 23-42, ISBN ISSN 1313-6437.
студия Kornazheva, M. Multi-level Governance in the European Union and the Social Construction of Regional Identity. Wien, Roerig Universitaetsverlag, 2015, pp. 183-204, ISBN 978-3-86110-578-7.
студия Kornazheva, M. Risks and Opportunities of Trans-Frontier Cooperation in Higher Education. The Case of Bulgarian-Romanian Interuniversity Europe Centre. Русе, Русенски университет, 2004, pp. 177-197, ISBN 1311-3321.
студия Petrova, Roumyana. The Fascinating World of Widespread Idioms: A Tribute to Elisabeth Piirainen (1943-2017). - In: Proverbium 2018: 35. Burlington, Vermont, University of Vermont, 2018, pp. 393-435, ISBN 0743 782X.
студия Petrova, Roumyana. Contrastive Study of Proverbs (Chapter 21). – In: Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina / Aleksa Varga, Melita (eds.): Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies. Warsaw: De Gr. Warsaw, De Gruyter Open Ltd, 2015, pp. 243-261, ISBN 9783110410167.
студия Petrova, Roumyana. A Linguocultural Study of Religiosity in the Modern Anglo-American Proverbs. Русе, Научни трудове на Русенския университет -- 2014, т. 52, серия 5.2, Русе: Изд. център на РУ, 2014, pp. 143-172, ISBN 1311-3321.
студия Petrova, Roumyana. "If There Were No Clouds, We Shouldn't Enjoy the Sun": The Crosscultural View and Multifaceted Meaning of a Proverb. Proverbium 30 (2013). Burlington, The University of Vermont, 2013, pp. 255 - 280, ISBN 0743 782X.
студия Petrova, Roumyana. Revisiting Linguistic Culturology and the Linguo-Cultural Approach. -In: J. Popova (ed.). Applied Interdisciplinary Studies in the Area of Social Sciences. Rousse, University of Rousse, Bulgaria, 2013, pp. 41-65, ISBN 978-954-712-578-0.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.