РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 748
монография E.Velikova, E.Barbeau, H.Shin, A.Friedlander, S.Shirali, A.Andžāns (Eds.). Proceedings of the Topic Study Group4: Activities and Programs for Gifted Students (The book contributed to the 10’th International Congress on Mathematical Education, July 4-11, 2004, Denmark). R., Latvia, University of Latvia, University of Rousse, 2004, pp. 109, ISBN 9984-770-17-6.
монография Grossinho, M.R., S.A. Tersian. An Introduction to Minimax Theorems and their Applications to Differential Equations. Dodrech/Boston/London, Kluwer Academic Publishers, 2001, ISBN 0-7923-6832-0.
монография Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple,Second edition. Singapoure, World Scientific, 2004, ISBN 981-238-815-X.
монография Stavroulakis I.P., S.A. Tersian. Partial Differential Equations, An Introduction with Mathematica and Maple, First Edition. Singapoure, World Scientific, 1999, ISBN 9810238916.
монография Velikova, E. Results of Training under the Project DANET. R., G.Dochev, 2011, pp. 164, ISBN 978-954-8675-28-4.
монография Velikova, E. & A. Andzans (Eds.). Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, The book contributed to the DG9: Promoting Creativity for All Students in Mathematics Education, ICME11, Mexico, 2008. R., Bulgaria, University of Rousse, University of Latvia, 2008, pp. 384, ISBN 978–954–712–420-2.
монография Velikova, E.A. (Ed.). Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted Students”, 4-9 August, 2003, Rousse, Bulgaria. Athens, Greece, V-Publications, 2003, pp. 392, ISBN 960–8073–10–3.
монография Великова, Е. Резултати от обучението по проекта ДАНЕТ. Р., Г.Дочев, 2011, стр. 178, ISBN 978-954-8675-29-1.
монография Великова, Е. Алгоритми за доказване на неравенства за триъгълника. Р., РУ “А.Кънчев”, 2006, стр. 109, ISBN -10:954-712-350-5.
монография Великова, Е. Висша математика с Maple. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 176, ISBN -10:954-712-348-3.
монография Великова, Е. Изследователската дейност в обучението по геометрични трансформации. Р., РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 180, ISBN -10:954-712-349-1.
монография Вълков Л., М. Колева. Числени Методи. Принципът за Максимума в Теорията на Диференчните Схеми. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2008, стр. 165, ISBN 978-954-712-429-5.
студия Dzhurov V., M. Kostova, K. Dzhurov. Application of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action. Mathematics in Industry, Chapter Six- Network Applications in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 254-285., ISBN (10)1-4438-6401-3.
студия Rashkova Ts. VARIOUS ASPECTS OF PI-THEORY. Ruse, Proc. Union Sci. Ruse, book 5 Mathematics, Informatics and Physics vol.15, 2018, pp. 14-33, ISBN ISSN 1314-3077.
статия A. Cabada and N. Dimitrov. Multiplicity results for nonlinear periodic fourth order difference equations with parameter dependence and singularities.// J. Math. Anal. Appl., 2010, No 371, pp. 518–533, ISSN 0022-247X. (Impact factor: 1.174 /2010, Thomson Reuters)
статия A. Cabada, N. Dimitrov. Existence results for singular φ-Laplacian problems in presence of lower and upper solutions.// Anal. Appl., 2015, No 13, pp. 135-148, ISSN 1793-6861. (Impact factor: 0.796 /2015, Thomson Reuters)
статия ALBERTO CABADA, RADU PRECUP, LORENA SAAVEDRA, STEPAN A. TERSIAN. MULTIPLE POSITIVE SOLUTIONS TO A FOURTH-ORDER BOUNDARY-VALUE PROBLEM.// Electronic Journal of Di erential Equations,, 2016, No Vol. 2016 (2, pp. pp. 1{18, ISSN ISSN: 1072-6691.
статия Angelova I. HIGH-ORDER DIFFERENCE SCHEMES BASED ON INTEGRAL IDENTITIES FOR SYSTEMS OF WEAKLY COUPLED ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS.// MATHEMATICS, 2017, No 14, pp. 9-18, ISSN ISSN 1314-3077.
статия Angelova I., L. Vulkov. High-order difference schemes based on new Marchuck integral identities for one-dimensional interface problems.// J. Numer. Math., 2005, No 13, pp. 1-18
статия Angelova I., L. Vulkov. O(h2, h4, ...) Approximations of a singular Sturm-Liouvile equation.// AIP CP, 2012, No 1497, pp. 160-167 (SJR rank: 0.17 /2012, Scimago Journal & Country Rank)
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.