РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 1032
монография Анелия Иванова, Валентин Атанасов, Ваня Стойкова, Владимир Матеев, Галина Иванова, Елица Ибрямова, Йордан Калмуков, Орлин Томов, Стоянка Смрикарова, Цветан Христов, Цветозар Георгиев, Цветомир Василев, Юксел Алиев. Под общата редакция на Ангел Смрикаров. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет). Русе, Издателство "Русенски университет", 2017, стр. 124, ISBN 978-954-712-709-8.
монография Атанасова Г., П. Христова. Алгоритмите - средство за създаване на умения за моделиране на реалността. Издателски център при Русенски университет, Медиатех Плевен, 2017, стр. 116, ISBN 978-619-207-126-4.
монография Баева Д. Интегриране на хетерогенни онтологии, свързани с културно-историчското наследство. Русе, печатна база на Русенски университет, 2020, стр. 135, ISBN 978-619-91659-0-4.
монография Баева Д. Компютърно базирани аудио-визуални технологии за формиране на чуждоезиков речев слух. Русе, Русенски университет, 2017, стр. 243, ISBN 978-619-207-112-7.
монография Баева Д.,Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Технологии за компютърно разпознаване на естествен език. Русе, Медиатех- Плевен, 2010, стр. 162, ISBN 978– 954 – 8467-2.
монография Войноховска, В. РЕФЛЕКСИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ. Русе, Медиатех, Плевен, 2020, стр. 158, ISBN 978-619-207-195-0.
монография Войноховска, В. Изследване влиянието на конструктивистка и съвременна високотехнологична среда като фактори за управление качеството на обучението - методически модел. Русе, Примакс, 2012, стр. 211, ISBN 978-954-8675-58-1.
монография Войноховска, В. Информационните технологии и мултимедията като фактори за повишаване мотивацията на обучаемите и ефективността на учебния процес. Русе, Примакс, 2012, стр. 213, ISBN 978-954-8675-59-8.
монография Войноховска, В. Модел за обучение на учители за създаване и използване на мултимедийни приложения в учебния процес. Русе, Примакс, 2013, стр. 177, ISBN 978-954-8675-64-2.
монография Григорова К., К. Миронов. Моделиране на бизнес процеси. Конвертиране на моделите. Плевен, Медиатех, 2015, стр. 118, ISBN 978-619-207-011-3.
монография Игнатова-Цонева, Д., Д.Баева. Система на функционалните варианти на фонемите в съвременния български език. Русенски университет "А. Кънчев", МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 149, ISBN 978-619-7071-75-7.
монография Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ СЪС С#. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев", 2009, стр. 231, ISBN 978-954-92424-9-2.
монография Кръстев Г., М. Теодосиева. ПРОГРАМИРАНЕ НА МОБИЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕРМИНАЛИ С MIDLETPASCAL. Русе, ПБ на РУ "А. Кънчев, 2008, стр. 236, ISBN 978-954-712-425-7.
монография Младенов Ю., Д. Атанасова. Червячни и дискови фрези за зъбни колела. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 132, ISBN 978-619-7071-82-5.
монография Станев И., К. Крачанов, В. Вълева. Езикови процесори. Томове 1-2. Русе България, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1998, pp. 234, ISBN 954-712-027-1.
монография Станев И., К. Крачанов, В. Вълева. Теория на алгоритмите. Русе България, Русенски Университет “А. Кънчев”, 1997, стр. 210, ISBN 954-712-016-6.
монография Теодосиева, М. ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ. Русе, Примакс, 2011, стр. 203, ISBN 978-954-8675-17-8.
монография Христова, Пл., Г. Атанасова. Обектен подход за организиране на извънкласната работа по информатика за ученици. Русе, "ЛЕНИ АН", 2020, стр. 238, ISBN 978-619-7058-83-3.
монография Цанков, Св. СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ - методически модел към изследваната проблематика. Плевен, "МЕДИАТЕХ", 2014, стр. 196, ISBN 978-619-7071-92-4.
студия Stanev I. Method for Automated Programming of Robots. Knowledge Based Automated Software Engineering, Cambridge Scholars Press, Cambridge, UK, 2012, pp. 18, ISBN 978-1-4438-3771-2.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.