РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 594
монография Pencheva V, A. Asenov, I. Georgiev, A. Sładkowski. Ecology in Transport: Problems and Solutions Chapter:Research on the State of Urban Passenger Mobility in Bulgaria and Prospects for Using Low Carbon Energy for Transport. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2020, pp. 441-504, ISBN 978-3-030-42323-0.
монография Pencheva V, A. Sladkowski, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov. Modelling of the Interaction of the Different Vehicles and Various Transport Modes Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality. Switzerland AG, Springer International Publishing, 2019, pp. 527, ISBN 978-3-030-11511-1.
монография Караколева, С.Р. Конкурсни задачи по математика за Русенски университет „Ангел Кънчев" 1990-2012. Русе, Математическо школо, 2019, ISBN 978-619-7512-02-1.
монография Павлов, В., В. Михова. Приложна статистика със SPSS. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 192, ISBN 978-954-337-308-6.
монография Павлов, В., И. Георгиев. Оптимизационни методи с MATLAB. Русе, Авангард Принт, 2016, стр. 144, ISBN 978-954-337-318-5.
студия Митков, Ат., П. Ненов, Д. Минков и Т. Тодоров. Апроксимиране на данни при функция на една променлива – програма ЕМРТ.- Русе :. Русе, Печатна база при ВТУ “Анг. Кънчев” – Русе,, 1982, стр. 79, ISBN 591-681-001-57.
студия Митков, Ат., Т. Тодоров, Й. Йосифов. БДС 11316-90. /ISO 2854/ Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността.. София, Комитет по качеството, 1990, стр. 43, ISBN 519-22-658-562-01.
статия A.Slavova, M.Markova. CNN modeling of nano-structures.// IEEE Proc., ECCTD, 2015, No ECCTD.2015.7 (Impact factor: 5.466 /2014, Tompsun Reuter)
статия A.Slavova, M.Markova. CNN modeling of nano-inclusions.// PLISKA Studia Mathematica 25, 2015, No -, pp. 101-110
статия Adina T., M. Cretu, E. Raeva, I. Zheleva. Analysis of Air Quality Measurement Data from Automatic Mobile Station for City of Ruse.// AIP Conference Proceedings, 2018, No 2025 (SJR rank: 0.164 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Andreev I, I Georgiev, M Varbanova. One Approach for Solving Trigonometric Equations Using Complex in the Mathematical Education.// TEM Journal, 2019, No Vol.8, No.4, pp. 1339-1344 (SJR rank: 0.15 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия Angelova I., L. Vulkov. High-order difference schemes based on new Marchuck integral identities for one-dimensional interface problems.// J. Numer. Math., 2005, No 13, pp. 1-18
статия Angelova I., L. Vulkov. O(h2, h4, ...) Approximations of a singular Sturm-Liouvile equation.// AIP CP, 2012, No 1497, pp. 160-167 (SJR rank: 0.17 /2012, Scimago Journal & Country Rank)
статия Angelova I., L. Vulkov. A Two-Grid Method on Layer-Adapted Meshes for a Semilinear 2D Reaction-Diffusion Problem.// LNCS, 2010, No 5910, pp. 703-710 (SJR rank: 0.329 /2010, Scimago Journal & Country Rank)
статия Angelova I., L. Vulkov. Uniformly Convergent of Finite-Difference Schemes for Raction-Dffusion Interface Problems.// LNCS, 2008, No 4818, pp. 654-660 (SJR rank: 0.322 /2008, Scimago Journal & Country Rank)
статия Angelova I., L. Vulkov. High-Order Difference Schemes for Elliptic Problems with Intersecting Interfaces.// Appl. Math. and Comp., 2007, No 187, pp. 824-843 (Impact factor: 0.821 /2007, Thomson Reuters)
статия Angelova I., L. Vulkov. Marchuk identity-type second order difference schemes of 2-D and 3-D elliptic problems with intersected interfaces.// Krag. J. Math., 2007, No 30, pp. 277-292
статия Angelova I., L. Vulkov. Singularly perturbed differential equations with discontinuous coefficients and concentrated factors.// Appl. Math. and Comput., 2004, No 158, pp. 683-701 (Impact factor: 0.567 /2004, Thomson Reuters)
статия Asenov A, V Pencheva and I Georgiev. Modelling passenger service rate at a transport hub serviced by a single urban bus route as a queueing system.// IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, No Volume 664, (SJR rank: 0.192 /2018, http://www.scimagojr.com)
статия B. S. Jovanovic1, L. G. Vulkov. Analysis and numerical approximation of a parabolic-hyperbolic transmission problem.// Cent. Eur. J. Math, 2012, No 10(1), pp. 73-84 (Impact factor: 0.71 /2012, Thomson Reuters)
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.