РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 1081
монография Kozhukharov St., Ts. Dimitrov, E. Barrachina, I. Calvet, D. Fraga, J. Carda. Recycling and Reuse of Materials, Chapter 1 - The Utilization of Waste Materials in the Glass and Ceramics Industries: Available Approaches and Technological Aspects. New York, Published by Nova Science Publishers, Editors: Marcus A. Holst and Tilde M. Kjeldsen, 2018, pp. 1-114 (eBook), ISBN 978-1-53613-467-4.
монография Грановский А., В. Малыгина, Н. Василева, С. Дамянова, К. Антошина. Персонификация питания: социально-экономический эффект через призму инновации. Донецк, Украйна, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского, 2016, стр. 180, ISBN УДК 338.439.
монография Д. Георгиев, Б. Богданов. Художествено декориране на керамични изделия. Бургас, Балтика 2002, 2007, стр. 203, ISBN 978-954-8040-01-3.
монография Иванка Желева, Веселка Камбурова, Петко Машков. Инфрачервено нагряване при технологии за топлинна обработка на тестени храни. България, Калояна, 2017, стр. 156, ISBN 978-619-90785-0-1.
монография Наков Г. Функционални бисквити с хидроколоиди. Разград, Хард Голд ООД Разград, 2020, стр. 126, ISBN 978-619-91579-0-9.
монография Хараланова Т.Н. Корозия. Органични инхибитори на корозия. "Харт Голд" ООД.град Разград, издател: Теменужка Хараланова, 2020, стр. 156, ISBN 978-619-188-442-1.
студия Ivanov, B., D. Dobrudzhaliev. Planing and Scheduling for Multipurpose Batch Chemical Plants in Process Industries. Slovakia, Journal of Information, Control and Management Sys, 2010, pp. 157-174, ISBN ISSN 1336-1716.
студия Terziev A., V.Kamburova, I.Iliev, M.Velikanov. Good practices in risk management in the field of energy efficiency and renewable energy projects in large infrastructure enterprises. Project code ROBG-23 (15.3.1.017) „Risk Management for Large Scale Infrastructures in the Romanian-B, Ruse university printing center, 2017, pp. 1-22, ISBN TBD.
студия Zheleva I., V. Kambourova. Modeling of Heating during Food Processing, Predictive Modeling and Risk Assessment, Kosta R., Kristbergson K.,. US, Springer, 2009, pp. 79 - 99, ISBN 978-0-387-33512-4.
студия Нехризов Г., Г. Авдеев, Е. Тарасова, М. Тарасов, Р. Титоренкова, Н. Петрова, Б. Стамболийска, М. Рогожеров, Д. Янчева, Р. Кукева, П. Марков, Д. Нихтянова, Ц. Димитров, Р. Стоянова. Сравнителен анализ на пигменти, пигментирани мазилки и строителни материали, използвани при изграждането на тракийски култови съоръжения, Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, и. София, Академично издателство, 2017, стр. 84-105, ISBN 978-954-322-913-0.
статия A.Ahmedova,P.Marinova,G.Pavlovic,M.Guncheva,N.Stoyanov,M.Mitewa. Structure and properties of a series of 2-cinnamoyl-1,3-indadiones and their metal complexes.// Journal of the Iranian Chemikal Society, 2012, No 9, pp. 297-306, ISSN 1735-207X.
статия A.Ahmedova,P.Marinova,M.Marinov,N.Stoyanov. An integrated experimental and quantum chemical study on the complexation properties of (9-fluoren)-spiro-5-hidantoin and its thioanalogue.// J.Mol.Str., 2016, No 1108, pp. 602-610, ISSN 0022-2860.
статия Ahmedova, A., G.Pavlovic, D.Zhiryakova, D.Sisak, N.Stoyanov, M.Springborg, M.Mitew. Experimental and theoretical study on the structure and optical properties of 2- acyl-1,3-indandiones – Conformational effects.// J.Mol.Str., 2010, No 981, pp. 10-20, ISSN 0022-2860.
статия Ahmedova, A., G.Pavlovic, M.Marinov, N.Stoyanov, D.Sisak, M.Mitewa. Two cycloalkanespiro-5-(2-thiohydantoins):Synthesis,spectral and structural characterization.// J.Mol.Str., 2009, No 938, pp. 165-173, ISSN 0022-2860.
статия Ahmedova, A., P.Marinova, G.Pavlovic, M.Guncheva, N.Stoyanov, M.Mitewa. Structure and properties of a series of 2-cinnamoyl-1,3-indadiones and their metal complexes.// Journal of the Iranian Chemikal Society, 2011, No 2, ISSN 1735-207Х.
статия Ahmedova, A., P.Marinova, K.Paradowska, N.Stoyanov, I.Wawer, M.Mitewa. Spectroscopic aspects of the coordination modes of 2,4-dithiohydantoins:Experimental and theoretical study on copper and nickel complexes of cyclohexanespiro-5-( 2,4-dithiohydantoin).// Inorg.Chim.Acta., 2010, No 363, pp. 3919-3925, ISSN 0020-1693.
статия Ahmedova, A., P.Marinova, S.Ciatini, N.Stoyanov, M.Springborg, M.Mitewa. A combined experimental and theoretical approach for structural study on a new cinnamoyl derivative of 2-acetyl-1,3-indandione and its metal (II) complexes.// Struct.Chem., 2009, No 20, pp. 101-111, ISSN 11224-008-9393-9.
статия Ahmedova, A.,B. Aleksiev,E.Stanoeva,N.Stoyanov,M.Mitewa. Mass spectral study on the regioselectivity of condensation reaction of 2-acetyl-1,3-indandione with aniline.// J. of the Univ.Chem.Tehn. and Metall., 2005, No 40,3, pp. 265-268
статия Ahmedova, A.,G.Gochev,N.Stoyanov,M.Mitewa. Computer simulations of EPR spectra of copper (II) complex of 2- acetyl-1,3-indandione.// Annuaire de L’Universite de Sofia “ ST.Kl. Ohridski”, 2004, No t.97,livre2, pp. 157-161, ISSN 1311-7629.
статия Ahmedova, A.,V.Atanasov,P.Marinova,N.Stoyanov,M.Mitewa. Synthesis,characterization and spectroscopic properties of some 2-substituted 1,3-indandiones and their metal complexes.// Cent.Eur.J.Chem., 2009, No 7(3), pp. 429-438, ISSN 11532-009-0039-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.