РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 267
монография Георгиев Г., Н.Евстатиева. Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 144, ISBN 978-954-8675-74-1.
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
статия Armyanov Nikola, Victor Bayev, Victor Savchuk, Michael Diprose, Silvia Stefanova, Tania Stoyanova, Nedyalko Nedyalkov. Basic treatment parameters in electric spark processing of plants and their impact upon its effectiveness.// Research Papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, No 3, pp. 67-82
статия Armyanov, N. K., M. F. Diprose, S. L. Stefanova, T. M. Stoynova, St. K. Dimitrova. An investigation into electrical treatment methods for the processing of tobacco leaves.// Journal of Agricultural Engineering Research “ , Vol. 76, 2000, No 2, pp. 197–203
статия Armyanov, N. K., T. K. Gachovska. An electric circuit of longitudinal pulsed electric field equipments for tobacco. Methodology for determination of the electric circuit parameters..// Списание “Agricultural Engineering“, Raudonvaris, Lithuania, 2009, No vol.41, Nо 3, pp. 60 - 77
статия Georgiev G., N.Evstatieva. Universal Three-Phase Ferroresonance Stabilizers.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2013, No 1 - Vol. 19, pp. 18-24, ISSN 2068 - 7559.
статия Georgiev G., N.Evstatieva, I.Tzvetkov. Inductive-Capacitive Current Stabilizer Powered by an Asynchronous Generator.// Journal of Engineering Studies and Research (Romania), 2012, No 3 - Vol.18, pp. 69-74, ISSN 2068-7559.
статия Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov. Comperative analysis of the laboratory research results for pre-sowing electrical treatment of tomato seeds.// Списание “Agricultural Engineering“, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No vol. 42, Nо, pp. 60 - 70
статия Антонов, Г. М., Н. К. Армянов, Т. М. Стоянова, Д. М. Драгиев. Обработка на тютюневи листа с електроискрови разряди.// Селскостопанска техника, 1987, брой 2, стр. 43-47
статия Армянов Н., Т. Стоянова, В. Джуров, Д. Киряков. Влияние на напрежението на обработка върху степента на поразяване на растителната тъкан при надлъжна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 3, стр. 25-31
статия Армянов Н.К., Т.М. Стоянова, В. И. Джуров, В.Н.Савчук. Изследване на съпротивлението на растителната тъкан при напречна електроискрова обработка на тютюн.// Селскостопанска техника, 1988, брой 1, стр. 28-34
статия Армянов Никола, Силвия Стефанова, Таня Стоянова, Таня Гачовска, Станка Димитрова. Обоснование системы электродов электроискровой установки для обработки листьев табака.// Research papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, брой 4, стр. 63-76
статия Армянов, Н. К. и Ст. К. Димитрова. Ускоряване на узряването и сушенето на тютюн чрез използуване на електроискрови разряди. I. Електроискрова обработка на тютюневи стъбла..// Списание ”Български тютюн”, 2008, брой 5, стр. 23 - 27
статия Армянов, Н. К. и Ст. К. Димитрова. Ускоряване на узряването и сушенето на тютюн чрез използуване на електроискрови разряди. II. Електроискрова обработка на тютюневи листа..// Списание ”Български тютюн”, 2008, брой 6, стр. 20 -23
статия Армянов, Н. К., В. С. Русева, Т. М. Стоянова, Н. А. Недялков. Изследване влиянието на напрежението на обработка и броя на разрядите върху ефективността на електроискровата обработка на тютюн и плевели.// Селскостопанска техника, 1996, брой 2, стр. 9-15
статия Армянов, Н. К., И. Й. Палов, С. П. Стефанов, Т. М. Стоянова, К. А. Сираков, С. Л. Стефанова. Изследване на електрическото съпротивление на клубени на картофи.// Селскостопанска техника, 1998, брой 2, стр. 8-12
статия Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Т. М. Стоянова, В. С. Русева. Електрическа схема на агрегати за електроискрова обработка на тютюн.// Механизация на земеделието, 1996, брой 1, стр. 16-18
статия Армянов, Н. К., С. Л. Стефанова, Т. М. Стоянова, С. К. Димитрова. Изследване влиянието на продължителността на въэдействието с електроискрови раэряди върху степента на поразяване на растителната тъкан и сушенето на тютюневи листа.// Растениевъдни науки, 1998, брой 8, стр. 597-601
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.