РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 575
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, А. Кръстева, Н. Евстатиева, А. Новакова. Оптимизация на енергопотреблението. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 204, ISBN 987-954-8467-08-7.
монография Андонов К., Л. Михайлов, О. Динолов, К. Коев, Н. Евстатиева. Методи и средства за изследване в електроенергетиката. Русе, Университетски издателски център на Русенски университет “Ангел Кънчев", 2010, стр. 202, ISBN 987-954-8467-07-0.
монография Георгиев Г., Н.Евстатиева. Изследване на приложението на асинхронните генератори за производство на електрическа енергия с ветрогенератори. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 144, ISBN 978-954-8675-74-1.
монография Евстатиев, Б. Приложение на моделирането и симулацията на физическите процеси при оразмеряване и експлоатация на сгради със зелени покриви. Русе, Печатна база на Русенски Университет, 2012, стр. 133, ISBN 978-954-8467-81-0.
монография Евстатиева Н. Изследване и управление на процесите в хибридни инсталации за производство на топла вода. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2019, стр. 118, ISBN 978-619-7242-67-6.
студия Dzhurov V. Radiolocation parameter determination of blasting materials. Ruse, Proceedings of the Union of Scientisis- Ruse, Book 5, Mathematics, Informatics and Physics, Vol12, 2015, pp. 131-147, ISBN 1314-3077.
студия Dzhurov V., M. Kostova, K. Dzhurov. Application of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action. Mathematics in Industry, Chapter Six- Network Applications in Industry, Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 254-285., ISBN (10)1-4438-6401-3.
статия ANDONOV K., B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, I. BELOEV. Principle of Modular Matrices in Energetics.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 29-33, ISSN 1312-0751.
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Possibility for accerileration of the drying process of tobacco leaves with longitudinal electric-spark discharges.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 12-16
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the drying process of whole tobacco plants with longitudinal electric spark treatment of the stems.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1997, No 5, pp. 6-11
статия Armianov, N. K., Qian Ruzhu Ju, Ivan Palov, Stefan Stefanov, Tanya Stoyanova, Viara Ruseva. Potentialities for accerileration of the maturation and the drying of the tobacco with cross electric spark treatment of the stems on the root.// Journal of Huaiyen Teachers College, China, 1996, No 12
статия Armyanov Nikola, Victor Bayev, Victor Savchuk, Michael Diprose, Silvia Stefanova, Tania Stoyanova, Nedyalko Nedyalkov. Basic treatment parameters in electric spark processing of plants and their impact upon its effectiveness.// Research Papers, “Agricultural Engineering “, vol. 31, 1999, No 3, pp. 67-82
статия Armyanov, N. K., M. F. Diprose, S. L. Stefanova, T. M. Stoynova, St. K. Dimitrova. An investigation into electrical treatment methods for the processing of tobacco leaves.// Journal of Agricultural Engineering Research “ , Vol. 76, 2000, No 2, pp. 197–203
статия Armyanov, N. K., T. K. Gachovska. An electric circuit of longitudinal pulsed electric field equipments for tobacco. Methodology for determination of the electric circuit parameters..// Списание “Agricultural Engineering“, Raudonvaris, Lithuania, 2009, No vol.41, Nо 3, pp. 60 - 77
статия Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
статия Beloev I., N. Nedev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy production from photovoltaic installations located in urban areas.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 37-41, ISSN 0354 - 3285.
статия Belovski I., B. Evstatiev, A. Alexandrov. Thermophysical simulation of thermoelectric cooling system.// Electrotechnica & Electronika E + E, 2016, No 51:3-4, pp. 42-47, ISSN 0861-4717.
статия Djurov V, M.Kostova. I.Georgiev. A MATHEMATICAL MODEL SYSTEM FOR RADIOLOCATIONAL IMAGE RECONSTRUCTION OF DYNAMIC OBJECT WITH LOW RADIOLOCATIONAL VISIBILITY.// Proceedings of the Union of Scientists – Ruse, “Mathematics, Informatics and Physics”, 2012, No 9, pp. 35-40, ISSN 1314-3077.
статия Djurov V., M. Kostova. Emulator for Dynamic Objects with Low-Efficient Effective Reflective Surface.// International Journal of Neural Networks and Aplications, 2013, No 2
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.