РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 36
монография Иванов, с, А. Велева, Б. Илиева, В. Василева, С. Георгиева, Ю. Дончева, В. Динева, В. Радева, Д. Алипиева, Е. Стоянова, П. Стефанова, Р. Златева, Л. Радославова, П. Чешмеджиева, Д. Стайков, Е. Иванова, Д. Каравасилев, Й. Нечева, М. Трифонова, М. Петрова, П. Памукова, П. Пенчева, Т. Желязкова, Т. Минчева, М. Демкеш, М. Василева, Н. Тодорова, П. Томова, Р. Казаков, Х. Зюхтиева. Оптимизиране на възпитателните стратегии за регулиране на емоциите и чувствата в образованието и социално-педагогическата сфера. Русе, Медиатех, 2019, стр. 46-50, ISBN 978-619-207-183-7.
доклад Памукова, П., В. Радева. Водещи образователни стратегии в познавателните книжки по изобразително изкуство от ПС "Златно ключе". В: XII НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ - „Водим бъдещето за ръка“, Русе, РБ "Любен Каравелов" - Русе, 2019, стр. 123 - 129, ISBN 978-619-7404-06-7.
доклад Радева В.,П.Стефанова. Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда:синтез на изкуствата. В: Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 6.3, Русе, 2014, стр. 173-178
доклад Радева, В. Различен поглед върху изследване процедурите на творческа дейност при децата. В: Годишник на Шуменския университет, Т. XX D, Университетско издателство ШУ, 2016, стр. 107-114, ISBN 1314-6769.
доклад Радева, В. Модел на проблемно-екологична задача в контекста на синергетичния подход. В: Научни трудове на Русенския университет, том 54, серия 6.3, 2015, Русе, ИЦ при Русенски университет, 2015, стр. 147-153, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Приложни аспекти на визуалната подкрепа в познавателните книжки "Малко криво, но красиво". В: VI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕТИВНОТО КЪМ ВИЗУАЛНОТО „ТВОРЧЕСКИ КЪМ РЕАЛНОСТТА“, Велико Търново, Издателски комплекс на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Факултет по изобразително изкуство, 2019
доклад Радева, В. Образователен модел на синергетично взаимодействие между решаването на учебен проблем и творчески процедури. В: ГОДИШНА УНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НВУ, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2019, стр. 310-317, ISBN 2367-7481.
доклад Радева, В. Алтернативни варианти на някои популярни живописни техники в обучението по изобразително изкуство. В: Научни трудове на Русенския университет - том 55, серия 6.3., Русе, ИЦ при РУ, 2016, стр. 89-93, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Ситуации с екологично съдържание в контекста на основните принципи за устойчиво развитие. В: Научни трудове на Русенски университет том 50, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2011, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Сравнителен поглед между художествената фотография и рисунката като изкуства на визуалния контакт в творческия образователен процес в начален курс. В: Научни трудове на Русенския университет Том 49 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2010, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В. Един щрих към интеграцията между изкуствата с оглед на педагогическата й приложимост. В: Научни трудове на Русенския университет Том 48 серия 6.2, Русе, ИЦ при РУ, 2009, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В., П. Стефанова. Иновативни форми на работа с деца от начална училищна степен в естетическа среда: синтез на изкуствата. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 53, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2014, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В., Т. Стефанова. Онтодидактически подход за разработване съдържанието на интегративен конструкт. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 52, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2013, ISBN 1311-3321.
доклад Радева, В., Т. Стефанова. Някои проекции на личностно-развиващия подход от общите нормативни актове в специалната предучилищна документация. В: Научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 6.3, Русе, ИЦ при РУ, 2012, ISBN 1311-3321.
учебник Папазов, Б., В. Радева и др. Изобразително изкуство за 1 клас./Одобрен със заповед No РД09–1597/ 08.02.2017г. на Министъра на образованието и науката. Варна, Бит и техника ООД, 2016, стр. 88, ISBN 978-954-9412-60-4.
учебник Радева, В., Зл. Димитрова. Изобразително изкуство за 4 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2019, стр. 76, ISBN 978-619-7523-34-8.
учебник Радева, В., Зл. Димитрова, Н. Петрова. Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 76, ISBN 978-619-7457-37-7.
учебник Радева, В., Н. Петрова. Изобразително изкуство за 2 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2017, стр. 76, ISBN 978 - 954 - 9412.
учебно пособие Бенин, Н., А. Велева, Ю. Дончева, В. Ванева, П. Стефанова, И. Илиева, В. Василева, В. Радева, И. Илчев, К. Симеонов. Ръководство за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет "Ангел. Плевен, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2015, стр. 101, ISBN 987-619-207-035-9.
учебно пособие Драголова, Е., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за първа възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2019, ISBN 978-619-7457-63-6.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.