РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
монография Ванева, В., Б. Личев, В. Христова, Г. Георгиева и др. 50 образователни системи, с.44-52. Русе, Печатна база при РУ, 2006, стр. 248, ISBN 10: 954-712-346-7.
монография Дончева, Ю. Моделиране на развиваща образователно-творческа среда за деца със специални образователни потребности В: Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване на креативно. Русенски университет, Примакс, 2017, стр. 64-71, ISBN 978-619-7242-31-7.
статия Ванева, В., Георгиева, Г. Методичният похват "Време на кръга" в английските детски градини.// Предучилищно възпитание, 2007, брой 7, стр. 12-13
статия Георгиева, Г. Получаване на статус за квалифициран учител от студентите-педагози в Англия.// Педагогически новости, 2017, брой 1, стр. 115, ISSN 1314-7714.
доклад Ванева, В. и Г.Георгиева. Методическият похват „Кръгът на времето” в английските детски градини. В: сб. Заедно в изграждането на един свят, който децата ни заслужават, Нац.научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Русе, УИЦ, 2006, стр. 6, ISBN ХХХХ231.
доклад Георгиева, Г. Да се развиваш според себе си. В: Художественият свят на българската литература за деца и юноши, Русе, Лени Ан, 2001, стр. 54, ISBN 954-8190-16-8.
доклад Георгиева, Г. Диференцираност в обучението по математика в смесена възрастова група в детската градина. с.168-172. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел кънчев", Том 53, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2014, стр. 260, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Демографски промени в Дунавския регион и Европа, с. 63-68. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Организация на работата по математика в смесена възрастова група. Примерно разпределение на целите по ядро "Равнинни фигури и форми", с.11-15. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 52, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 238, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Междупредметният подход в обучението по математика в Англия(4 – 16 г.), с.56-58. В: Сборник доклади на студентската научна сесия, СНС-13, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 187, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Предпоставки за работа в смесена възрастова група в детската градина по метода на Мария Монтесори, с.37-41. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 51, серия 6.2, Русе, Издателски център при РУ "Ангел Кънчев", 2012, стр. 240, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиева, Г. Личностно-дейностният подход като основа на организацията на обучението по чужд език, с.30-32. В: Научни трудове Русенски университет "Ангел Кънчев", Том 39, серия 1, Русе, Лени Ан, 2002, стр. 137, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.