РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 56
статия Shishkov R., D. Dochev, Iv. Dermendzhiev, V. Zaharieva, M. Ilieva. Vacuum metalisation equipment combining magnetron sputtering and arc evaporation methods (VME - MS/ARC)..// Journal of Material Science and Technology,IN: Втора НКМУ "Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика'2012", София, Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" - БАН, 2012, No 20-4, pp. 327-333, ISSN 0861-9786.
статия Недева М., Дочев Д., Димитров E. Метод за вземане на газова проба от нагрятя вакуумна пещ.// Изв. на Съюза на учените, Русе, Серия 1 „Технически науки, 2004, брой 5, стр. 22 – 24
статия Тодорова Св., Дочев Д., Кънев М., Етърска П., Казанджиев Д., Хаджийска П. Нанасяне на хромови покрития чрез магнетронно йонно разпрашване.// Списание "Машиностроене", 1985, брой 11, стр. 505-507
доклад Kanev M.Y.,Todorova S.V., Dochev D.D. Kazandjiev D. Chrom-plating by ion Assisted Technology Technical University A. Kanchev , BG. IN: ISAT,83 Kyoto international conference Hall Japan, с.1269-1274, Japan, 1988
доклад Manova D., Popov D., Dochev D. and P. Hadjiiska. Gas discharge characteristics uring magnetron reactive sputtering of aluminium in Ar/ N mixture. IN: 9 -th International School on Condensed Matter Physics " future directions in thin film science and Technology, Varna, Bulgaria, 1996
доклад Shishkov R., Dermendjiev I.,Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. (Ti, Me)C coatings obtained in a vakuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9-th International Scientific Conference AMME, 2000, 487-490, Poland, 2000
доклад Shishkov R., G. Kirilova, D. Dochev, M. Balcheva. Obtaining of (Ti, Me)N films by magnetron sputtering in a vacuum furnace. IN: Proc. of 8th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Rydzyna - Pawlowice - Rokosowo, Poland, 1999, pp. 531 - 534
доклад Shishkov R., I.Dermendjiev, G.Kirilova, D.Dochev, M.Balcheva. (Ti, Me)C coatings obtained in a vacuum furnace by magnetron sputtering. IN: 9th Int. Sc. Conf. “Achievements in Mechanical & Materials Engineering”, Gliwice - Sopot - Gdansk Poland, 2000, pp. 487 - 490
доклад Shishkov R., Kirilova G., Dochev D., Balcheva M. Obtaining of (Ti, Me)N film by magnetron sputtering in a vakuum furnace. IN: 8-th International Scientific Conference AMME, 99, 531-534, Poland, 1999
доклад Todorova S., Popov D., Dimitrov E., Dochev D., Kanev M. Thickness Uniformity of Vacuum Depositions. IN: I European Vacuum Conference, 869-872, Salford, UK, 1988
доклад Дочев Д., Д. Цанева, М. Илиева. Структура и корозионнозащитни свойства на магнетронно отложени покрития от неръждаема стомана. В: Научна конференция – РУ & СУ’11, Русе, 2011
доклад Дочев Д., Казанджиев Д, Лукарева Л., Узунов Ц., Кънев М. Цилиндричен магнетрон за нанасяне на покритие. В: Научни трудове ВНВУ, В.Търново, 1987
доклад Дочев Д.Д. Узунов Ц.Д., Кънев М.Й. Експлоатационни характеристики на алуминиеви покрития върху плоско стъкло, нанесени чрез магнетронно разпрашване във вакуум.. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
доклад Дочев Д.Д., Казанджиев Д.И., Кънев М.Й., Узунов Ц.Д. Подвижен правоъгълен магнетрон за нанасяне на покрития от метали и сплави във вакуум. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
доклад Етърска П., Дочев Д. Структура на алуминиеви покрития получени чрез йонно платиране във вакуум. В: Научни трудове ВНВУ, В.Търново, 1987
доклад Етърска П.Д., Дочев Д.Д. Структура на алуминиеви покрития,получени чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: VII научно техническа конференция по "Металознание и термично обработване", Пловдив, 1986
доклад Етърска П.Д., Дочев Д.Д.,. Адхезия и структура на алуминиеви покрития върху стоманени подложки, получени чрез магнетронно разпрашване във вакуум. В: Научни трудове, том 28, ВТУ "Ангел Кънчев"- Русе, 1986
доклад Илиева М., В. Захариева, М. Николова, Д. Дочев, Р. Шишков. Изследване на възможността за получаване на многослойни покрития TiC/Cr-N... чрез последователна работа на ЕДИ и МР изпарители в инсталация ВИМ-МР/ЕДИ. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, РУ-том 51 серия 2, 2012, стр. 213-217, ISBN 1311-3321.
доклад Илиева М., Д. Цанева, Д. Дочев. Оценка на корозионно-защитната способност на едно- и многослойни покрития, нанесени върху стомана У12. В: Научни трудове на Русенския Университет - 2012, Русе, 2012
доклад Кънев М., Дочев Д. Възможности за нанасяне на метални, нитридни, карбидни и други покрития върху голямогабаритни изделия по метода на термичното изпарение и йонизация на остатъчната атмосфера във вакуум. В: Национална научно техническа конференция "Металознание и термична обработка" НТС, Варна, 1980
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.