РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 19 от общо 19
статия ANDONOV K., I. GRIGOROV, B. MANOLOVA, B. EVSTATIEV, K. GABROVSKA-EVSTATIEVA, K. MARTEV. Models of the Thermal Energy Consumption of Heating Company.// Journal of Ecology and Environment Sciences, 2016, No 3, pp. 38-44, ISSN 1312-0751.
статия ГРИГОРОВ И, Б. МАНОЛОВА, К. АНДОНОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Показатели на енергопотребление на зоните, енергоосигурявани от когенераторна централа.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 23-28, ISSN 1312-0751.
статия Евстатиев Б., И. Григоров, Б. Манолова, К. Андонов,И. Белоев. Софтуерен продукт за изследване на товарови графици.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 52-59, ISSN 1312-0751.
статия МАНОЛОВА Б., К. АНДОНОВ, Н. НЕДЕВ, И. ГРИГОРОВ, Л. МИХАЙЛОВ, Б. ЕВСТАТИЕВ. Модели на електрическите баланси на топлофицирани райони.// ЕКОЛОГИЯ И БЪДЕЩЕ, 2016, брой 3, стр. 60-66, ISSN 1312-0751.
доклад Grigorov Iv., B. Manolova, L. Mihaylov, N. Minkov, K.Мartev. Base energy loads for cogeneration – alternative to TPPs. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 75-80, ISBN 2457-3302.
доклад Mihaylov L., Iv. Grigorov, N. Minkov, B. Manolova. Cogeneration as an alternative to thermal power plants. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 111-114, ISBN 2457-3302.
доклад Minkov N., B. Manolova, L. Mihailov, Iv. Beloev, Iv. Grigorov. Study of indicators of power supply for petrol stations byco-generation. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 119-124, ISBN 2457-3302.
доклад Андонов К., И. Григоров, Б. Манолова, П. Пенев, Б. Евстатиев. Моделиране на енергийните товари. В: Енергиен Форум, Сборник Част Първа, 22-25 юни, 2016, София, Научно-технически съюз на енергетиците в България, 2016, стр. 34-41, ISBN 2367-6728.
доклад Габровска-Евстатиева К., Евстатиев Б., Манолова Б., Григоров И., Трифонов Д. Зависимост на потребяваната от абонати на топлофикационни дружества енергия от температурата на околната среда. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ-2016, том 55, серия 3.1, Русе, 2016, стр. 47-52
доклад Григоров И.А.,М.Т.Дачева,П.Г.Пенев. Критерии за оценка ефективността при избора на когенераторна система. В: Ру-ФС 12, Русе, 2012
доклад Дачева М., Ив. Григоров, П. Пенев. Обследване на енергийната ефективност на детска ясла. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010
доклад Ив. Григоров, П. Пенев, М. Дачева, Ив. Гунев. Устройства за плавно пускане и спиране на АД. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
доклад Коев, К., А. Кръстева, М. Дачева, Ив. Григоров. Изследване електропотреблението в индустриални обекти. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
доклад Кръстева А., Ив.Гунев, П. Пенев, Ив. Григоров, М. Дачева. Методика за преизчисляване възбудителните намотки н машините за постоянен ток. В: Научни трудове на РУ, 2008., Русе, 2008
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров. Цифровизация на наземното радио и телевизионно излъчване в Република България. В: Научни трудове на РУ, 2011, Русе, 2011
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Наземно телевизионно разпръскване след цифровизацията. В: Научни трудове на РУ, 2010, Русе, 2010
доклад Пенев П., М. Дачева, Ив. Григоров, И. Гунев. Използване на литиево-йонни елементи за изграждане на автономни захранващи източници и мерки за безопасност при експлоатацията им. В: Научни трудове на РУ, 2008, Русе, 2008
други трудове Григоров И.А. Моделиране на товари за комбинирано енергоосигуряване в градски зони, Автореферат за присъждане на ОНС "Доктор",Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 40
патенти и др. Андонов К., Б. Евстатиев, Б. Манолова, И. Белоев, И. Григоров, Л. Михайлов, П. Пенев. TovaroviGrafici.exe – Компютърна програма, Сертификат за защитени авторски права, No 05.07.2016-4,2016.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.