РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 23
монография Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Варна, Стено, 2009, стр. 203, ISBN 978-954-449-425-4.
монография Желева, М. Франция и България 1919-1923 /политико-дипломатически аспекти/. Варна, Стено, 2005, стр. 326, ISBN 954-20-0289-0.
статия Zheleva, M. The Bulgarian exit from World War I regarded from the point of Hague Law.// Sibiu, Conference proceedings IV, Land forces academy publishing house11-th International conference “Man in the knowledge based organization”,, 2006, No --, pp. 32-35, ISSN 973-7809-51-3; 97.
статия Желева, М. Функции на изпълнителната власт във връзка със защитата на държавния суверенитет според Търновската конституция. – В: Известия на Българското Историческо дружество.// /Материали от втората национална конференция на БИД на тема: „Българските институции през вековете”,, 2009, брой т.41
статия Желева, М. Общественият интерес като функция на публичността..// Годишник на Техническия университет -Варна, 2009, брой том І, стр. 330-335, ISSN 1311-896X.
статия Желева, М. Факторите за формирането на модерната държава според Пиер Манан (Manent, Pierre. Histoire intellectuelle du liberalisme. Paris, Pluriel, 1987.).// Морски научен форум. Филологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 207-211, ISSN 1310-9278.
статия Желева, М. Военната окупация: съпоставка с гражданскоправни институти.// В: Научни трудове на Русенски университет, 2008, брой т.47,серия 7, стр. 95-99, ISSN 1311-3321.
статия Желева, М. Държавният суверенитет в условията на военна окупация.// Годишник на Техническия университет във Варна, 2008, брой --, стр. 206-211, ISSN 1311-896X.
статия Желева, М. Съветското влияние в България 1923 – 1925 г. /От гледна точка на френските геостратегически интереси/.// В: България и Русия между признателността и прагматизма, 2008, брой --, стр. 359-367, ISSN 978-954-92392-1-8.
статия Желева, М. Към въпроса за появата на държавата като форма на организация на обществото.// Морски научен форумФилологии. Обществознание, 2008, брой т.4, стр. 212-220, ISSN 1310-9278.
статия Желева, М. Отново за Ал. Стамболийски, мирът и счупената писалка.// Известия на българското историческо дружество, 2008, брой т.40, стр. 346-354, ISSN 0081-1122.
статия Желева, М. Към въпроса за причините и характера на Солунското примирие от 29 септември 1918 г. Военно-научен форум с международно участие.// Сборник научни трудове, В. Търново,, 2006, брой т.3, стр. 196-201, ISSN 1313-0390.
статия Желева, М. Международноправна защита на гражданското население в райони на въоръжени конфликти..// Морски научен форум.Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров», Варна, 2006, брой т.4, стр. 93-100, ISSN 1310-9278.
доклад Geleva, M. Lawful deviations of the principle of Separation of Powers.. IN: Journal of Legal Theory, HU, 2009, ISBN 1588-080X.
доклад Zheleva, M. Separation of Powers during Times of Conflict. IN: Journals, Series B. Volume 2, no.2, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-4, ISBN 2065-2364.
доклад Zheleva, M. French policy concerning formation and consolidation of the Little Entente. IN: Juridical science, Land forces academy publishing house,, 12-th International conference “The knowledge base, 2007, pp. 44-51, ISBN 978-973-7809-71-1.
доклад Zheleva, M. – In: /2009 (Law and Adminirtrative Sciences). . ISSN . Civil society and State in the works of Jean-Jacques Rousseau. IN: Jurnals, Series B. Volume 2, no.1, Sibiu Alma Mater University, 2009, pp. 1-5, ISBN 2065-2364.
доклад Желева, М. Вътрешнодържавни и задгранични органи за защита на държавния суверенитет. В: Научна конференция с международно участие, сборник „Научни трудове” в НВУ „Васил Левски” – гр, 2008
доклад Желева, М. Създаването на Обществото на народите като гарант за колективната сигурност след Първата световна война.В: ХХІ век. Толерантност и нетърпимост в международните отношения.. В: Сборник доклади от научна конференция, ВСУ «Ч. Храбър»,, 2007, стр. 485-494, ISBN 978-954-715-346-2.
доклад Желева, М. Насилието над цивилното население по време на Първата световна война. В: Морски научен форум,т.4, Висше военноморско училище «Никола Йонков Вапцаров, 2006, стр. 211-217, ISBN 1310-9278.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.