РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 17 от общо 17
статия Armyanov, N. K., T. K. Gachovska. An electric circuit of longitudinal pulsed electric field equipments for tobacco. Methodology for determination of the electric circuit parameters..// Списание “Agricultural Engineering“, Raudonvaris, Lithuania, 2009, No vol.41, Nо 3, pp. 60 - 77
статия Kuzmanov Em., Iv. Palov, N. Armyanov, K. Sirakov. Comperative analysis of the laboratory research results for pre-sowing electrical treatment of tomato seeds.// Списание “Agricultural Engineering“, Raudondvaris, Lithuania, 2010, No vol. 42, Nо, pp. 60 - 70
статия Армянов, Н. К. и Ст. К. Димитрова. Ускоряване на узряването и сушенето на тютюн чрез използуване на електроискрови разряди. I. Електроискрова обработка на тютюневи стъбла..// Списание ”Български тютюн”, 2008, брой 5, стр. 23 - 27
статия Армянов, Н. К. и Ст. К. Димитрова. Ускоряване на узряването и сушенето на тютюн чрез използуване на електроискрови разряди. II. Електроискрова обработка на тютюневи листа..// Списание ”Български тютюн”, 2008, брой 6, стр. 20 -23
статия Кузманов, Е. К., Ив. Й. Палов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от предварителни лабораторни изследвания на кълняемата енергия и кълняемостта след предсеитбени електрически обработки на семена от зеленчукови култури..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 9 - 15
статия Палов, Ив. Й., Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Н. К. Армянов, Н. A. Недялков. Резултати от полеви изследвания след разделена предсеитбена обработка на пшенични семена с електромагнитна енергия..// сп. Селскостопанска техника, 2010, брой кн. 3, стр. 24 - 32
доклад Armyanov, N. K., T. K. Gachovska. Longitudinal pulsed electric field equipment for tobacco leaves: Methodology for calculating parameters for an electric circuit. P.p. 821 - 834.. IN: Fourth conference “Energy effiency and agricultural engineering”, Rousse, Bulgaria 1-3 October, 2009, Rousse, 2009, pp. 821 - 834
доклад Армянов, Н. К. Установяване на възможност за намаляване разхода на енергия при надлъжната електроискрова обработка на тютюн.. В: аучна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 31 октомври - 1 ноември, 2008, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия , 2008, стр. 165 - 169, ISBN 1311-3321.
доклад Армянов, Н. К. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на уредби за надлъжна електроискрова обработка на тютюн. I. Методика за определянето им.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 31 октомври - 1 ноември, 2008, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия , 2008, стр. 155 - 159, ISBN 1311-3321.
доклад Армянов, Н. К. Определяне на параметрите на елементите на електрическата схема на уредби за надлъжна електроискрова обработка на тютюн. II. Резултати от определянето им.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 31 октомври - 1 ноември, 2008, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия , 2008, стр. 160 - 164, ISBN 1311-3321.
доклад Армянов, Н. К. Исследование влияния длительности продольной электроискровой обработки стеблей табака на его сушку целыми растениями.. В: Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития АПК», посвященную 65-летию победы в Сталинградской битве, 4 февраля - 7 февраля, Волгоград, кн. “Проблемы и тенденции устойчивого развития агр, 2008, стр. т. 2, 271 – 273
доклад Армянов, Н. К. Определяне на параметрите на елементите на заместващата електрическа схема на растителната тъкан на тютюневи листа и стъбла.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 9 - 10 ноември, 2007, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 46, серия , 2007, стр. 92 - 96, ISBN 1311-3321.
доклад Армянов, Н. К., Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов, Т. К. Гачовска, Н. А. Недялков. Резултати от изследване на надлъжната електроискрова обработка на тютюневи стъбла.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 29 октомври - 30 октомври, 2010, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 49, серия , 2010, стр. 157 - 161, ISBN 1311-3321.
доклад Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов. Определяне на параметрите на елементите на заместващата електрическа схема на растителната тъкан на плевелни стъбла.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 30 октомври - 31 октомври, 2009, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 48, серия , 2009, стр. 174 - 178, ISBN 1311-3321.
доклад Армянов, Н. К., Н. А. Недялков, Ив. Й. Палов, Е. К. Кузманов. Резултати от изпитване на уредба за надлъжна електроискрова обработка на тютюневи листа с регулируемо напрежение на обработка.. В: Fourth conference “Energy effiency and agricultural engineering”, Rousse, Bulgaria 1-3 October, 2009, Rousse, 2009, стр. 796 - 804
доклад Ив. Палов, К. Сираков, Е. Кузманов, Н. Армянов. Результаты исследований предпосевных электромагнитных обработок семян фасоля.. В: Международная научно-практическая конференция, посвященную 60-летию факультета Электрификации сельского хозяйства Волгоградского сельскохозяйственного университета, 29 октября, Волгоград, 2011., Москва, Доклад, изнесен на конференцията и приет за печат , 2012
доклад Палов, Ив. Й., Н. К. Армянов, Е. К. Кузманов, К. А. Сираков, Т. К. Гачовска. Резултати от изследване на предпосадъчна електроимпулсна обработка на клубени на картофи.. В: Научна конференция на РУ “А. Кънчев”, Русе, 30 октомври - 31 октомври, 2009, Русе, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 48, серия , 2009, стр. 169 - 173, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.