РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 16 от общо 16
статия Despinа Georgieva, Teodora Todorova. EFFICIENT METHODS OF TEACHING - IMPLEMENTATION OF MIND MAP AND CONCEPT MAP IN HEALTH CARE TRAINING.// KNOWLEDGE – International Journal Budva, Montenegro; Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor), 2018, No 23.4, pp. 919-1330, ISSN 2545-4439.
статия Teodora Todorova, Despina Georgieva. HARDWARE TREATMENT TECHNIQUES FOR HEMODIALIZING TREATMENT.// KNOWLEDGE - International Jornal Budva, Montenegro, 2018, No 23.2, pp. 391-746, ISSN 2545-4439. (Impact factor: 1.322 /2016, Global Impact&Quality Factor)
статия Тодорова, Т. Сестрински грижи за пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 1, стр. 35-40, ISSN 1312-2592.
статия Тодорова, Т. Роля на комуникацията в управлението на конфликтните ситуации на работното място.// Здравни грижи, 2016, брой 4, стр. 31-35
статия Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Подобряване качеството на живот при пациенти на хемодиализа.// Здравни грижи, 2018, брой 3, стр. 39-42, ISSN 1312-2592.
доклад Андонова, Е., Т. Тодорова. Специални сестрински грижи при болни на диализа. В: 58th Science Conference of Ruse University - SSS, под печат, 2019
доклад Митева, С., Т. Тодорова. Остра бъбречна недостатъчност. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2016
доклад Тодорова Т. Пациентът на хемодиализа като задължителен и специфичен субект на процеса обучение - трудности по привличане.. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Русе, 2015
доклад Тодорова Т. Основни насоки в повишаване качеството на здравните грижи. В: Научна конференция РУ&СУ`14, Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев” – 2014, 2014
доклад Тодорова Т.,Станчева Цв., Стоянова Р. Звено за централно снабдяване със стерилни материали на МБАЛ-Русе-АД - стерилизация от ново поколение. В: Научна конференция РУ&СУ`15, Русе, 2015
доклад Тодорова, Т. Роля и място на медицинската сестра в многопрофилния екип при обгрижване на диализно болни. В: Сборник доклади „Здравните грижи – настояще и бъдеще“, Варна, МУ Варна, 2017, стр. 63-68, ISBN 978-619-978-619-2.
доклад Тодорова, Т. Комуникация в организация. В: Научна конференция РУ&СУ, Русе, 2016
доклад Тодорова, Т., Д. Паскалев. Дейности, извършвани от медицинските сестри, при провеждане на хемодиализна процедура. В: Юбилейна научна конференция "СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ", МУ Варна, филиал Сливен, Варна, МУ Варна, 2018
доклад Тодорова, Т., Д. Паскалев. Качество на живот при пациенти на хемодиализа. В: 56-та годишна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените - Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2017, ISBN под печат.
доклад Тодорова, Т., С. Тончева, Д. Паскалев. Лечение на уремията - от горещите бани до съвременната диализа. В: XIV Национален форум на специалистите по здравни грижи с международно участие, МУ Варна, филиал Шумен, под печат, 2018
доклад Томова, Н., Т. Тодорова. Употребата на алкохол в детска възраст. В: СНС, Научните трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе, 2017
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.