РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
статия Джафай, Й. "Rregullimi kushtetues i lirisë së marrjes së informacionit dhe lirisë së respektimit të jetës private" Превод:"Конституционното регулиране на правото на достъп до информация и правото на личен живот.// Научно списание, 2012, брой 9, стр. 10, ISSN 2222-5846.
статия Джафай, Й. Data protection and privacy law- Albanian case.// International Scientific Conference Proceedings “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, 2011, No 1, pp. стр.55, ISSN 978-99956-92.
статия Джафай, Й. Аспекти на етиката в научното изледване.// Издание на Научна Конфернция" За качество и европейски стандарти в униврситетските научни изледвания и дейности",, 2010, брой брой 1,, стр. стр. 153, ISSN ISBN: 978-99956-1.
статия Джафай, Й. The trade unions in the process of approaching the Albanian legislative to the aquis communautaire.// International Conference Proceedings" Challenges of Albanian 's Integration in European Union",, 2010, No брой 2,, pp. стр.110, ISSN ISBN: 978-99956-1.
статия Джафай, Й. "Развитие на естествените права",.// Научно списание "Оptime",, 2010, брой брой 1,, стр. стр.21, ISSN 2220-461x.
статия Джафай, Й.,. Freedom of information and internationally protected human rights.// Обединеието на Социологическите Институти в Балканите по “Education in turbulent times – the Albanian case in European and global context”, Списание Social Studies,Tirane, 2012, No Vol.6 / No.1, pp. стр. 75-87, ISSN 978-9928-127-10-5.
доклад Джафай, Й. "Личната информация като обект на личен живот". В: IN: Научни трудове на Русенския Университет,, Русе,, Русенски Университет, 2012, стр. 5
доклад Джафай, Й. „Правото на информация- ключ към демокрацията”. В: Научни трудове на Института за Държавата и правото при Българската академия на науките, София, Българска академия на науките, 2012, стр. Том VII, ISBN 1312-3150.
доклад Джафай, Й. Right of information: Promoting Practical Access to Democracy;. IN: IN: Научна конференция РУ & СУ'11,, Русе,, Русенски Университет, 2011, pp. 5
доклад Джафай, Й., Лиценйи, А. "Mbikqyrja dhe siguria e te dhеnave personale" Превод: "Нардзор и сигурността на личните данни". В: Национална конференция на тема " Развитието и нововъведенията в правото", Тирана, Тирана Университет- Юридически факултет, 2011, стр. 15
доклад Джафай. Й,. Ridimensionimi i regjimit pasuror martesor ne Shqiperi. IN: Kонференция на тема " Tradita, zhvillime, risi", Научно списание " Optime", UFO PRESS, 2012, pp. 13, ISBN ISSN 2220-4611.
доклад Джафай. Й,. "Ограничения на правото на личен живот",. В: Сборник с доклади "Студентска Научна сесия – СНС’12", Русе, Русенски Университет, 2012, стр. 5, ISBN 1311-3321.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.