РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 63
монография Младенов Ю., Д. Атанасова. Червячни и дискови фрези за зъбни колела. Русе, МЕДИАТЕХ-Плевен, 2014, стр. 132, ISBN 978-619-7071-82-5.
статия Atanasov Ivo, Desislava Atanasova. Genetic Algorithms as a Toolkit for Automated Technological Design in CAD/CAM Environment.// Knowledge Based Automated Software Engineering (KBASE) (book), 2012, No 1, pp. 153-162, ISSN 978-1-4438-3771-2.
статия Atanasova D., P. Hristova. Human-Computer Interface Teaching in Computer Science Education in Bulgaria.// Proceedings of the Union of Scientists - Ruse, 2011, No 5, v.8, pp. 120-124, ISSN 1311-9974.
статия Atanasova, D. An approach of visualization of tooth-belt calculation results.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2010, No 7, pp. 33-41, ISSN 1311-9184.
статия Atanasova, D. Model of Expert System in Steel Welding.// Proceedings of the Union of Scientists – Rousse, book 5, Mathematics, Informatics and Physics, 2006, No 6, pp. 24-28, ISSN 1311-9184.
статия Baeva D., D. Atanasova. Ontology Based Resource for History Education.// TEM Journal (Scopus, Web of Science), 2018, No 7, pp. 782-786., ISSN 2217-8309. (SJR rank: 0.148 /2018, https://www.scopus.com/sourceid/21100831441)
статия Kratchanov K. D., I. N. Stanev, D. S. Sabotinova. A Fuzzy Computational Model Implementation.// Supplement to Kybernetika, 1992, No 28, pp. 97-102
статия Атанасова Д., Ст. Христов. Информационна система за избор на телове за електродъгово заваряване, произвеждани от Жити-АД, Русе.// Известия на СУ-Русе, сер.5, “Математика, информатика и физика”, 2002, брой 2
статия Атанасова Д., Ю.Младенов. Софтуерна система за експлоатационна проверка на зъбодълбачни колела,.// Journal “Fundamental sciences and application АМTECH’09”, 2009, брой vol. 15, 200, стр. pp.53-59, ISSN 1310-8271.
статия Атанасова, Д. Експертна система за заваряване на стомани.// International virtual journal for science techniques and Innovations for the industry MTM, 2008, брой 1, стр. 21-24
статия Д. Атанасова. Участието в международна рейтингова система - предимство или недостатък.// Научни трудове на РУ, 2015, брой 53/9
статия Младенов Ю. П., Д. Ст. Атанасова. ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ШКИВА ЗУБЧАТО-РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ.// Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2009, брой 4
доклад Atanasov I., D.Atanasova. Optimizing Turning Cutting Conditions on Technology Cost Criterion Using Genetic Algorithms. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 119-122, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Atanasov Ivo, D. Atanasova. Multimedia System in CAD/CAM Training. IN: Proceedings of the Union of Scientists vol. 6, Rousse, Mathematics, Informatics and Physics, 2006
доклад Atanasova D., I. Atanasov. Sofware System for Automated Selection of Cutting Tool for CNC Machines Turning Operation. IN: Scientific Forum on Innovative Trends in Engineering and Science - 2015, Kavala, Greece, 2015, PARNAS, 2015, pp. 102-105, ISBN 978-954-8483-34-6.
доклад Atanasova D., St. Christov. An Information system for selecting of electrode wires and fluxes for steel welding. IN: Proceedings of the International conference CompSysTech’2001, Sofia, 2001, pp. III.24.1-III.24.4
доклад Atanasova D., Y. Mladenov,. A Software Program for tooth profiling of worm hobs for cutting gear pump cogwheels. IN: Proceedings of theInternational Conference on Manufacturing Systems – ICMaS’09, Vol. 4, Bucharest, 2009, pp. 183-186, ISBN 1842-3183.
доклад Atanasova D., Y. Mladenov,, I. Atanasov. A Software system for determining the cutting edge profile of disc cutter teeth. IN: Proceedings in Manufacturing Systems – ICMaS’12, Bucharest, Romania, 2012, pp. 177-182, ISBN 2067-9238.
доклад Atanasova, D. An Information system for electrode selection for steel welding. IN: Proceedings of the International conference CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. IIIA.22.1-IIIA.22. 5
доклад D. Atanasova, G. Atanasova. THE ROLE OF INTRODUCTORY PROGRAMMING COURSES IN UNIVERSITIES TO PROVIDE PROFESSIONAL COMPETENCE. IN: INTED2018 Proceedings - 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, SPAIN, 2018, pp. 8879-8885, ISBN 978-84-697-9480-7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.