РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 57
статия Dikova, Ts., D. Tsaneva, M. Ilieva, N. Panova, B. Galunska. Investigation of the Electro-Chemical Corrosion of Laser Melted Layers of Stainless Steel in Articial Saliva.// Advances in Materials and Processing Technologies, 2015, No 1, ISSN 2374-068X (Print).
статия Dobrev, D., D. Tzaneva, S. Grudeva. Texture of silver films obtained by flash evaporation in vacuum on glass.// Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 1986, No V. 39, 5, pp. 67-69
статия Minev R.M., M.Ilieva, J.Kettle, G.Laleva, S.S.Dimov, D. Tzaneva, I. Dermendjiev, R. Shishkov. Deposition and focused ion beam milling of anticorrosive CrC coatings on tool steel substrates.// International Journal of Advanced Manufacturing and Technology, 2010, No 47, pp. 29-35, ISSN 1433-3015. (Impact factor: 1.071 /2010, https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?Init=Yes&tab=RANK&issn=0268-3768&SrcApp=IC2LS&SID=H2-Z7Jx2F7d0aq37Bm9yEte7uy11HfawFFglf-18x2dFvXNyx2FRunu2ix2BC4bxxs5fRAx3Dx3DfFtI)
статия Nancheva, N., N. Feschiev, D.Tzaneva, M.Misheva, N.Djurelov. Positron Trapping at Defects in Y-Ba-Cu-O, La-Nd-Ba-Cu-O and La-Nd-Pb-Cu-O Supperconductors.// J. of Materials Processing Technology, 1997, No 68, pp. 8-12
статия Popov, D., D. Tzaneva, P. Mashkov. Composition of Thin Films Deposited by Magnetron Sputtering of Cu-Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No V. 5, 45, 9,, pp. 967-971
статия Popov,D., P. Mashkov, D. Tsaneva. Composition of Thin films by Magnetron Sputtrering of Cu : Sn Alloy Target.// Vacuum, 1994, No 45, pp. 967
статия Tzaneva, D., D. Dobrev. Crystal orientation, in Cu-Sn alloy coatings obtained by magnetron sputtering.// Vacuum, 1986, No V.36, 10, pp. 605-607
статия Tzaneva, D., D. Dobrev, M. Kanev. Topography and microstructure of Cu-Sn coatings deposited by magnetron sputtering.// Thin Solid Films, 1987, No 151, pp. 235-242
статия Tzaneva, D., R. Stojanchev, D. Dobrev. Structural properties of coatings prepared by flash evaporation and magnetron sputtering of Cu -15 % Sn and Cu -20 % Sn alloys.// Vacuum, 1988, No V. 38, 11, pp. 1019-1024
статия Tzaneva, D., V. Dimitrova and P. Hovsepian. Influence of the formation conditions of TiN layers on their electrochemical behaviour in sulfuric acid and sodium chlorid solutions.// Thin Solid Films, 1997, No 295, pp. 178-184
статия Димитрова, В., Д. Цанева. Коррозионно-защитные свойства вакуумно-плазменных TiN – покрытий, имплантированных йонами бора.// Вакуумная техника и технология, 1993, брой том 3, № 5 и, стр. 31-34
статия Илиев В., К. Григорова, Д. Цанева. PDM системите и техническата подготовка на производството.// Автоматика и информатика, 2002, брой 1
статия Илиева М., Д. Цанева, Е. Янков. Структура, микротвърдост и корозионно-защитни свойства на покрития Cr-C/Cr-N/Cr, отложени върху стомана 9ХС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 45-48, ISSN 1312-8612.
статия Илиева М., Д. Цанева, Р. Шишков, М. Балчева. Защитни многослойни хром-карбидни и хром-нитридни покрития, отложени чрез магнетронно разпрашване върху стомана Х12М.// Машиностроене и машинознание, 2006, брой 1, стр. 72-75, ISSN 1312-8612.
статия Йорданов М., Д. Цанева, Пл. Петров, М. Илиева. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с магнетронно отложени покрития от CrN.// Механика на машините, 2002, брой 44, стр. 83-86, ISSN 0861-9727.
статия Петров Пл., Р. Русев, Д. Цанева, М. Илиева, М. Йорданов. Нови възможности за повишаване на корозионната устойчивост на желязото след газово карбонитриране в среда от амоняк и въглероден двуокис по метода CARBONIT.// Известия на съюза на учените – Варна, 2006, брой 2'2003, 1'20, стр. 11-19, ISSN 1310-5833.
статия Тошков, В. , Р. Русев, П. Петров, Е. Русева, Д. Цанева. По някои дискусионни въпросивърху морфологията на S-фазата на нитридния слой, получен при ниски температури (400оС) след йонно азотиране и газово карбонитриране.// Известия на Съюза на учените – Варна, 2006, брой 2’2003,1’200, стр. 3-7
статия Цанева Д., П. Чобанов, М. Илиева. Влияние на повърхностното модифициране (азотиране и нанасяне на покритие от TiN) върху корозионното поведение на стомана 4Х5МФС.// Машиностроене и машинознание, 2010, брой 3, стр. 33-36, ISSN 1312-8612.
статия Цанева, Д. Корозионно поведение на стомана Х18Н9Т с покритие от TiN, нанесено чрез електродъгово йонноплазмено изпаряване.// Научни известия на НТС по машиностроене, част I-МиТО, 1994, брой 1, стр. 120-125
статия Цанева, Д., А. Костржицкий, А. Калинков, И. Дерменджиев. Корозионно- електрохимични характеристики на покрития неръждаема стомана – волфрам, отложени чрез магнетронно разпрашване.// Научни известия на НТС по машиностроене; НТК с междунар. участие „Металознание, металолеене и термично обработване”, 1994, брой 1, част I-Ми, стр. 126-130
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.