РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 7 от общо 7
доклад Кирилова Е. Синтез на класификатори по цветови признаци за откриване на плесени от рода Fusarium Moniliforme по царевични зърна. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", под печат, гр. Русе, 2012
доклад Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Оценка влянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", том.48, серия 3.1, Русе, 2009, стр. 144-149
доклад Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц.Драганова. Подбор на комплекс от информативни цветови признаци за разпознаване на царевични семена, заразени с Фузариоза (Fusarium Moniliforme). В: Научни трудове на РУ, Том 49, серия 3.1, Русе, 2010, стр. 125-130
доклад Кирилова Е., Ц. Драганова. Модел на автоматизирана система за разпознаване на заразени с Фузариоза царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Студентска научна сесия при РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2008, стр. 53- 57
доклад Кирилова Е.,П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова. Статистически характеристики на цифровите изображения на здрави и заболели от Фузариоза царевични семена. В: Trakia Journal of Science, Vol.7, Suppl.2, Ямбол, 2009, стр. 161-167
доклад Кирилова, Е. Анализ на съществуващи автоматизирани системи за окачествяване на селскостопански продукти и зърнени храни. В: Научни трудове на РУ"Ангел Кънчев", под печат, Русе, 2011
доклад Пенчев С., П. Даскалов, Е. Кирилова, Р. Цонев, Ц. Драганова. Управление на aвтоматизирана система за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични семена чрез анализ на цветни изображения. В: Научни Трудове на Русенския Университет, том 47, серия 3.1., Русе, 2008
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.