РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 30
монография Fleaca, E., B. Leustean, C. Simion, D. Serban, D. Antonova, F. Paragina, G. Suba, I. Kostadinova, M. Stas, M. Iordache, M. Pascadir, R. Stanciu, S. Kunev. Social Responsibility and Civic Knowledge: Edu4Society United Answer from Romania, Bulgaria and Slovenia. Bulgaria, Primax Publishing House, 2020, pp. 156, ISBN 978-619-7242-72-0.
монография Костадинова И. ЕМОЦИОНАЛНАТА И СОЦИАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ВЛИЯЕЩ ФАКТОР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ТРУД. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, стр. 234, ISBN 978-954-712-760-9.
студия Kunev, S., D. Antonova, I. Kostadinova. Study of factors affecting innovation activity of SMEs in the furniture industry in Bulgaria (the case of "Dominex Pro"). IN: Monograph "How to prevent SMEs failure", Visegrad+ Grant No. 21820267. Serbia, Printing pres: Happy, Zajecar, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Engineering Management Department (EMD), 2019, pp. 449-495, ISBN 978-86-6305-095-2.
статия Antonova, D., B. Stoycheva, S. Kunev, I. Kostadinova. The Concept of Stakeholders in the Context of CSR (A Survey of Industrial Enterprises in Bulgaria).// Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, ISSN-L: 2537 - 5865; ISBN 2537-5865, 2018, No Vol I, No. 1, pp. 115-128
статия Kostadinova I N Evgeniev. CHANGES IN ECONOMIC EFFECTIVENESS OF MEDICAL ORGANIZATIONS THROUGH EMOTIONAL AND SOCIAL COMPETENCE (E&SC) DEVELOPMENT OF DOCTORS.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2016, No XXIII, pp. 124-132, ISSN 2344 – 6315.
статия Kostadinova I., D. Antonova. Integrated system for improving professional competence taking into account the impact of emotional and social intelligence on doctors’ practice.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2014, No XXI, pp. 88-101, ISSN 2344 – 6315. (SJR rank: 1.65 /2014, Copernicus)
статия Kostadinova, I., S. Kunev. Integration of principles of responsible management education in regard of social resposibility’s learning needs.// Annals of „Eftimie Murgu” University Reșița. Fascicle II. Economic Studies, (December 2019). Indexation at EBSCO and Index Copernicus International., 2019, No XXVI edition, pp. 132-142, ISSN 2344-6315.
статия Kunev, S., I. Kostadinova. Bio food “Harmonica” (Био храни “Harmonica”).// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, брой 9, Year IX, стр. 142-160, ISSN 1314-0167.
статия Kunev, Sv., I. Kostadinova, B. Stoycheva. Business Governance and Corporate Social Responsibility in Bulgaria.// Annals of „Eftimie Murgu”, University Reşiţa, Fascicle II. Economic Studies, 2017, No XXIV, pp. pp. 99-115, ISSN ISSN 2344-6315.
статия Костадинова И. Природа на риска в бизнес процеси, в: (Колективна монография) Антонова, Д., М. Бонева, Л. Велева, и кол., раздел V, „Мениджмънт на бизнес процеси"..// Русе, 2012, брой 1, стр. 382-394, ISSN 978-954-867-5512.
статия Костадинова И. Иновационен подход и модели за управление на емоционалната и социална интелигентност.// International journal for science and innovations for the industry, 2014, брой 1, стр. 38-44, ISSN 1314-8907.
доклад Antonova, D. S. Kunev, N. Venelinova, I. Kostadinova. Data Management Conceptual Algorithm of Transnational Digital Scientific Infrastructure as an Answer to the Globalization Challenges. IN: 20th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Econo, Les Ulis Cedex A (France), SHS Web of Conferences, EDP Sciences, 2020, pp. xxx-xxx, ISBN e-ISSN: 2261-2424.
доклад Antonova, D., I. Kostadinova, M. Todorova. TOOLS FOR REGULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. IN: ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Варна, ИУ - Варна, 2020, pp. 312-324, ISBN 978-954-21-1039-2.
доклад Antonova, D., N. Venelinova, S. Kunev, I. Kostadinova. Smart Grid-based Conceptual Model of Virtual Infrastructures for Developing Innovation Capability of Danube Macroregion. IN: 2020 Fifth Junior Conference on Lighting (Lighting), Bulgaria, IEEE, 2020, pp. xxxxxxx
доклад Kostadinova I. Digital Models for Transformation of Corporate Social Responsibility Education. IN: Conference Proceedings of 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, IEEE Digital Xplore., DOI 10.1109.EAEEIE46886.2019, 2019, pp. 277-81, ISBN 978-1-7281-3222-8.
доклад Kostadinova I. New social dimensions of relationship in health care organizations. IN: International scientific conference "Management of Change", Ruse, Stara Zagora, Bulgaria, Ruse, PRIMAX, 2014, pp. 273-280, ISBN 978-954-8675-82-6.
доклад Kostadinova I S Ahmedova. EVALUATION OF MOTIVATION AS AN ELEMENT OF EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE IN NON-PROFIT ORGANIZATION. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 5.1. Ruse, Русе, University of Ruse, 2019, 2019, pp. 43-52, ISBN ISSN 2603-4123.
доклад Kostadinova I., S. Kunev. Analysis of results from survey report on social responsibility's learning needs. IN: 57-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of University of Ruse, volume 57, book 5.1., Ruse, University of Ruse "Angel kanchev", 2018, pp. 75-83, ISBN 1311-3321.
доклад Kostadinova, I., D. Antonova. Key Competencies in Sustainability: Assessment of Innovative Factors Influencing the Development of Human Resources in Health Care System. IN: : The 6th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2018), Czech Republic, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2018 Nakladatelství Oeconomica,, 2018, pp. 577-591, ISBN 978-80-245-2274-6.
доклад Kostadinova, I., D. Antonova, S. Kunev. Digital Models of Technological Entrepreneurship. A Methodological Guide to Starting a Business in Digital Technology Entrepreneurship. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2019, volume 58, book 9, Ruse, University of Ruse, 2019, pp. 69-76, ISBN ISSN 2603-4123.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.