РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 62
студия Beloev Ivan. A study on the application possibilities and the characteristics of the unmanned aerial vehicles. Publishing Centre at University of Ruse, Publishing Centre at University of Ruse, 2017, pp. 40, ISBN 978-954-712-712-8.
студия Белоев И. Иновативни форми на самостоятелна работа на студентите от професионално направление 5.5. "Транспорт, корабоплаване и авиация".. Русе, Академично издателство, 2018, стр. 42, ISBN 978-954-712-740-1.
студия Белоев И. Проектиране, създаване, провеждане на експерименти и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от алтернативен енергиен източник. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2018, стр. 80, ISBN 978-954-712-39-5.
статия Beloev I. A REVIEW ON CURRENT AND EMERGING APPLICATION POSSIBILITIES FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 3, pp. 70-76, ISSN 1338-5267.
статия Beloev I. Structure and algorithm of a system for cost-benefit analysis of investments in renewable energy sources at gas stations.// Ecologica ,Beograd, 2015, No 7, pp. 266-273, ISSN 0354-3285.
статия Beloev I., K. Gabrovska-Evstatieva, B. Evstatiev. Compensation of CO2 Emissions from Petrol Stations with Photovoltaic Parks: Cost-Benefit and Risk Analysis.// Acta Technologica Agriculturae. DOI: 10.1515/ata-2017-0017, 2017, No 20(4), pp. 85-90, ISSN 1335-2555. (SJR rank: 0.247 /2017, Scopus)
статия Beloev I., N. Nedev, B. Evstatiev. Evaluation of the energy production from photovoltaic installations located in urban areas.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 37-41, ISSN 0354 - 3285.
статия Beloev Ivan. REVIEW OF THE MAIN STAGES OF DEVELOPING HYDRU CAR FOR PARTICIPATION IN SHELL ECO MARATHON.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 45 - 50, ISSN 2367-5888.
статия Borisov S., J. Raychev, G. Hristov, I. Beloev, P. Zahariev. A platform for evaluation of the unmanned aerial vehicles telemetry protocols and their parameters.// Scientific Journal "ELECTROTECHNICA & ELECTRONICA", ("E+E"), 2017, No 1-2/2017, pp. 1-9, ISSN 0861-4717.
статия Csillagova Z., Z. Polo, I. Beloev, P. Kangalov, L. Belan, M. Korenko. Guidance for technical inspection of twin tube shock absorbers.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 70 - 77, ISSN 2367 - 5888.
статия Dusan Pales, Jozef Redl, Ivan Beloev. B-spline surface for distribution of the agriculture soil moisture.// MERAA Mathematics in Education, Research and Application, 2017, No 3, pp. 11 - 16, ISSN 2453-6881.
статия Evstatiev B., I. Beloev. Evaluation of the probabilities for prolonged periods of high and low energy output of wind turbines.// Ecologica (Serbia), 2015, No 22(77), pp. 5-11, ISSN 0354 - 3285.
статия Evstatiev B., I. Beloev, K. Gabrovska. Probabilities for prolonged periods of low and high energy output from photovoltaic generators in Ruse.// Ecologica (Serbia), 2015, No 78, pp. 192-195, ISSN 0354 - 3285.
статия Halenar M., L. Hujo, I. Beloev, J. Kosiba, V. Hajdak. Transport of Dangerous Goods I Defined Areas of Slovak Republic from the View of Environmental Burdens.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2016, No 3, pp. 5-10, ISSN 2367-5888.
статия Hristov G., P. Zahariev, I. Beloev. A Review of the Characteristics of Modern Unmanned Aerial Vehicles.// Acta Technologica Agriculturae, 2016, No 2/2016, pp. 33-38, ISSN 1338-5267.
статия Kolibová H., P. Máchal, I. Beloev, L. Libova. Gender sensitivity as one of the factors in the management of technical projects.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 84 - 90, ISSN 2367 - 5888.
статия Kuchar P., I. Beloev, S. Lindak. Technical - Economic Analysis and Evaluation of Transport Organization.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2016, No Volume III -, pp. 11 - 16, ISSN 2367 - 5888.
статия Lindak S., I. Janosko , T. Polonec, I. Beloev. Operation Economy of Public Transport Bus Service.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2015, No Vol.2, pp. 32-42, ISSN 2367-5888.
статия Pencheva V., A. Asenov, D. Topchu, I. Beloev, B. Evstatiev. Organisation of the work on collecting routes in postal activity through an automated system for collection of information.// Transport problems, 2017, No 12(3), pp. 147-157, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Pencheva V., I. Beloev. Regulation and share of cabotage in automobile fteight transport.// ECOLOGICA, 2017, No 86, pp. 211-216, ISSN 0354-3285.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.