РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 6 от общо 6
статия Yosifov, I. Development Risk Defence under Article 7 (E) of the Product Liability Directive – the Inevitable Clash of Negligence and Strict Liability Theories.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2017, No 9, pp. 110-120, ISSN 1314-0167.
доклад Йосифов, И. Lites finiri oportet или още веднъж за силата на пресъдено нещо и неравноправните клаузи в заповедното производство.. В: Сборник от научна конференция, посветена на 25-годишния юбилей на ЮФ на РУ, Русе, 2017
доклад Йосифов, И. Правото на справедлив процес, силата на пресъдено нещо и принципът „възможност за неучастие” в производство по колективен иск за вреди.. В: Сборник от научна конференция на УНСС на тема "Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса", София, 2017
доклад Йосифов, И. Проблеми на защитата на потребителите при прехвърляне на права по договор за потребителски кредит. В: Сборник от кръгла маса на тема "Актуални проблеми на развитието на съвременното право", Русе, Издателски център при Русенски университет, 2014, ISBN 978-954-712-610-7.
доклад Йосифов, И. Неравноправните клаузи в контекста на заповедното производство – критични бележки и проблеми на съдебната практика. В: Научни трудове на Русенския университет, том 52, серия 7, Русе, 2013, стр. 191-195
доклад Йосифов, И. Някои въпроси на отговорността на лечебните заведения за вреди, причинени от дефектно оборудване. В: Научни трудове на Русенския университет, том 51, серия 7, Русе, 2012, стр. 220-224
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.