РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 12 от общо 12
доклад Златев Ст., Г. Лечев, Г. Кенаров,Г. Попов, Ю. Златева. Инерционен стенд за входящ контрол на спирачни пръстени на електротелфери. В: Конференция с международно участие, Казанлък, 1988
доклад Златева Ю. Един подход за определяне качеството на изображения. В: Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", 2012, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, стр. 166-169 т.51, с.3.2
доклад Златева Ю., Г. Тодоров. Симулатор на невронна мрежа от тип двупосочна асоциативна памет (BAM). В: Международна конференция CompSysTech 2003, Русе, 2003
доклад Златева Ю., Г. Улвиев. Програмен симулатор на невронна мрежа от тип ART1. В: Научни трудове на РУ, том 45, серия 3.2, 2006, 271-274, Русе, 2006
доклад Златева Ю., Кр. Димов. Симулатор на невронна мрежа от тип SOM. В: Научна конференция на РУ, Русе, 1999
доклад Златева Ю., М. Иванов. Информационна система за акупунктурни точки. В: Научни трудове на РУ, том 48, серия 3.2, 2009, Русе, 2009
доклад Златева Ю., Св. Недев. Симулатор на невронна мрежа за разпознаване на сигнали изменящи се във времето и пространството на състоянията. В: Международна конференция CompSysTech 2002, Русе, 2002
доклад Златева Ю., Ст. Николов. Алгоритъм за описание и възстановяване контурите на двумерен обект чрез насочена верига от кодове. В: Научни трудове на РУ, том 41, серия 3.2, 2004, 84-89, Русе, 2004
доклад Стоянова Св., Н. Марков , Ю. Златева, А. Пелтеков. Микропроцесорно програмно управление на насипообразувател. В: Юбилейна научна сесия на ВТУ, Русе, 1989
учебник Златева, Ю. Компютърно зрение. Русе, Печатна база на РУ, 2001, pp. 125, ISBN -.
учебно пособие Георгиев Г., Ю. Златева. Уеб базирано Учебно пособие по Уеб дизайн - избрани лекции и упражнения. РУ "А. Кънчев", Русе, -, 2012, ISBN -.
учебно пособие Златева Ю. Уеб базирано Учебно пособие по Програмни езици - практически упражнения. РУ "А. Кънчев", Русе, -, 2012, ISBN -.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.